Kronika

Kronika

Powiat tarnogórski nie może narzekać na brak różnego rodzaju placówek i obiektów służących szerzeniu kultury, ale do 2013 r. brakowało tu instytucji, która wykraczałaby poza ramy oferty lokalnej. Instytucji, z którą identyfikowaliby się mieszkańcy całego regionu, która reprezentowałaby szeroko rozumianą kulturę śląską – tę historyczną i tę współczesną – i która zajmowałaby się całościową promocją regionu.
Od 2013 r. taką właśnie instytucją jest Centrum Kultury Śląskiej. przeczytaj więcej: Kronika 2013 [PDF], Kronika 2014 [PDF], Kronika 2015 [PDF].