60 na 100 Sąsiadki

Zaplanowana na termin 2-30 kwietnia 2020 r. wystawa w zaplanowanym czasie nie odbędzie się (jest przełożona na inny termin – prosimy śledzić informację na bieżąco).

Proponujemy w zamian  obejrzenie filmu, który stanowi element ekspozycji.

Organizator wystawy: Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

 

OPIS PROJEKTU

60 na 100. SĄSIADKI. Głosem Kobiet  o powstaniach śląskich i plebiscycie”, to edukacyjny projekt Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, jednostki kultury samorządu województwa śląskiego skupiony na historii kobiet regionu i skierowany do szerokiego grona odbiorców.

Projekt „60 na 100” został zrealizowany pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego z okazji obchodów 100-lecia Powstań Śląskich.

Wystawa składa się z 30 grafik z wizerunkami kobiet związanych z powstaniami i plebiscytem, ale także szerzej z historią Górnego Śląska, które zostały przedstawione w postaci tzw. „memów” przez cenioną artystkę z województwa śląskiego Martę Frej.

Działalność domowa i publiczna kobiet, dawna i obecna, została potraktowana jako temat bardzo szeroko. Przy doborze bohaterek sprzed wieku uwzględniono osoby aktywne społecznie, kulturowo, artystycznie, politycznie, np. zaangażowane w pracę na rzecz dobra różnych, ówczesnych lokalnych grup wykluczenia: dzieci, młodzieży, kobiet, osób chorych, biednych, rannych, w tym weteranek i weteranów powstań, oraz grup wykluczonych ze względu na narodowość albo/i niższy stan społeczny. Jednocześnie przedstawione kobiety były w jakiś bardzo wyjątkowy (oryginalny, nieoczywisty ) sposób związane z powstaniami i/lub akcją plebiscytową oraz ich konsekwencjami, co pozwala w nowatorski i ciekawy sposób mówić o powstaniach z kobiecej perspektywy.

Dlaczego „Sąsiadki”?

Projekt zakłada, że 30. bohaterek wystawy zostanie w trakcie trwania projektu zestawionych z 30. teraźniejszymi liderkami. Do 2022 roku powstanie publikacja pt. „SĄSIADKI”. Celem albumowego wydawnictwa będzie opisanie historii 60. kobiet w sposób ciekawy i przynoszący refleksję o zmianie roli kobiet na Górnym Śląsku, ale także będzie to forma aneksu historycznego, rodzaj uzupełnienia postaciami kobiecymi historii powstań śląskich.

SĄSIADKI – rozumiemy jako kobiety koegzystujące ze sobą symbolicznie – ponad czasem i przestrzenią, ale także jako osoby-symbole, bo sąsiadujące swoją pasją, pracą, dziełem – poprzez opowieść opartą na zestawieniu przeszłości z teraźniejszością zyskujemy perspektywę bliższą odwiedzającym wystawę, czy biorącym udział w warsztacie, a jednocześnie nie tracimy nic na aktualności tych postaci jako wzorów osobowych, kulturowych, społecznych. Można nawet powiedzieć, że je w ten sposób uwypuklamy i wzmacniamy.

Od początku 2020 roku wystawa będzie pokazywana w miejscowościach/dzielnicach, gdzie działały historyczne bohaterki (np. Żyglin, Lipiny, Bogucice), ale też w większych ośrodkach na Śląsku, takich jak – Siemianowice, Chorzów, Zabrze, Gliwice. Planowana jest tez wystawa w Warszawie w senacie.

Projekt koordynuje dr Małgorzata Tkacz-Janik, specjalistka ds. dziedzictwa niematerialnego, pracująca w Instytucie w Katowicach, twórczyni m.in. społecznej akcji Śląski Szlak Kobiet (od 2006 roku do nadal) oraz – realizowanych w 2018 roku – całorocznych projektów skupionych na edukowaniu i promowaniu historii kobiet w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz uzyskania przez Polki praw wyborczych: „Herstoriady” (z ODHIR, Biuro OBWE w Warszawie oraz Fundacją im. Heinricha Boella, przedstawicielstwo w Polsce) oraz trwającego programu popularyzującego herstorię w mediach społecznościowych pn.„Stulecie Praw Kobiet” zrealizowanego m.in. ze Stowarzyszeniem Kongres Kobiet. Dr Małgorzata Tkacz-Janik była też współtwórczynią idei oraz koordynatorką wdrożenia motywu INDUSTRIADY 2018 „Industria jest kobietą” w obiektach Szlaku Zabytków Techniki Przemysłowej na terenie całego województwa śląskiego.

Partnerem przedsięwzięcia jest śląskie Stowarzyszenie Szlakiem Kobiet. W trakcie realizacji projektu została nawiązana współpraca z Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach oraz projektem w mediach społecznościowych pn. „Stulecie Praw Kobiet”. Patronem medialnym projektu jest dodatek GW dla kobiet „Wysokie Obcasy”.

Wystawa, w związku z jej współczesnymi odniesieniami nie obejmuje całego obszaru, z którym wiąże się historia powstań i plebiscytu np. powiatów kluczborskiego, głubczyckiego, czy powiatu prudnickiego. Wybrane zostały bohaterki, których zasięg terytorialny dawnej działalności ograniczył się do obszaru obecnego województwa śląskiego, aby łatwiej można je było zestawić ze współczesnymi liderkami życia społecznego regionu lub potomkiniami bohaterek wystawy.

Jest to wyłącznie ograniczenie projektowe nie odnosi się do horyzontu przekazywanej wiedzy.

• 2 marca 2020

Comments are closed.