Konferencja naukowa „Szlachta – przemysł – inwestycje”

Data:

 • Muzeum Śląskie w Katowicach – 20 XI 2019 r. godz. 10.00
 • Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim – 21 XI 2019 r. godz. 10.00

Wstęp: 5 zł

Organizatorzy: Muzeum Śląskie, Centrum Kultury Śląskiej, Komisja Historii Śląska Polskiej Akademii Umiejętności (stacja Katowice)

Celem konferencji jest ukazanie powiązań szlachty z przemysłu w różnych jego aspektach, np. kwestia własności przemysłu, kwestia nobilitacji działalności przemysłowej, związków między światem robotników i szlachty, wpływu dawnych rodów szlacheckich na rozwój nowych gałęzi gospodarki oraz wpływ przemysłu na powstawanie nowej szlachty.

Patronat honorowy: hrabia Hans Ulrich Schaffgotsch

Hrabia Hans Ulrich Schaffgotsch jest potomkiem dwóch śląskich rodów arystokratycznych: Schaffgotschów oraz Henckel von Donnersmarcków. Jest prapraprawnukiem słynnej pary: Hansa Ulryka Schaffgotscha oraz „śląskiego Kopciuszka” – Joanny Grycik. Babką Hansa Ulricha była hrabianka Zofia Henckel von Donnersmarck, córka hrabiego Edwina, 3. właściciela pałacu w Nakle Śląskim. Jako biznesmen, Hans Ulrich reprezentuje sfery przemysłowe, a poprzez swoją prapraprababkę – środowisko robotnicze. W Centrum Kultury Śląskiej gościł dwukrotnie w 2018 r.

Hrabia Hans Ulrich Schaffgotsch (z prawej) oraz dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

MUZEUM ŚLĄSKIE, Katowice, ul. Dobrowolskiego 1

20 listopada

10.00 – 10.15 – przywitanie przez dyrektora Muzeum i dyrektora Centrum

Część I. Górnośląscy magnaci – arystokraci

moderowanie: dr Krzysztof Gwóźdź (Muzeum w Tarnowskich Górach)

 • 10.15 – 10.30 – Hans Ulrich Graf Schaffgotsch, wstęp do konferencji
 • 10.30 – 10.50 – dr hab. Irma Kozina (ASP) Zaangażowanie szlachty górnośląskiej w rozwój przemysłu i jego wpływ na kulturę materialną regionu,
 • 10.50 – 11.10 – dr Joanna Lusek (Muzeum Górnośląskie) Donacje szkolne i fundacje stypendialne Johanny i Hansa Ulricha Schaffgotschów w powiecie bytomskim
 • 11.10 – 11.30 – Maciej Droń (Muzeum Górnośląskie) Zakłady przemysłowe Schaffgotschów w zbiorach ikonograficznych Działu Historii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
 • 11.30 – 11.50 – Małgorzata Derus (Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląski) Inwestycje przemysłowe rodziny Henckel von Donnersmarck w Siemianowicach
 • 11.50 – 12.10 – dr Krzysztof Gwóźdź (Muzeum w Tarnowskich Górach) – Henckel von Donnersmarckowie jako protektorzy bractw strzeleckich
 • 12.10 – 12.30 – dyskusja i podsumowanie panelu
 • 12.30 – 14.00 – przerwa na obiad

Część II. Szlacheckie inwestycje na Śląsku i poza Śląskiem

moderowanie: dr Joanna Lusek (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu)

 • 14.00 – 14.20 – dr hab. Zygmunt Woźniczka (Komisja Historii Śląska PAU, stacja Katowice), Ograniczenia w działalności gospodarczej polskiej szlachty i arystokracji w XIX i XX wieku
 • 14.20 – 14.40 – dr Arkadiusz Baron – Andrzej Maria hrabia Renard a kolej – przyczynek do kolejowych inspiracji i aspiracji szlachty śląskiej.
 • 14.40 – 15.00 – dr Aleksander Babiński (Chełmek) Szlachta a industrializacja w Zagłębiu Krakowskim w latach 1815-1846
 • 15.00 – 15.20 – dr Dominika Rychel-Mantur (IH UŚ), Podstawy sukcesów gospodarczych Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego
 • 15.20 – 15.40 – Jan Sasor (Muzeum Śląskie), Portret Johanna Gottlieba Kalidego ze zbiorów Muzeum Śląskiego;
 • 15.40 – 16.30 – dyskusja i podsumowanie dnia
 • 16.30 – 17.00 – kawa
 • 17.00 – 18.00 oprowadzanie po wystawie stałej historii Górnego Śląska (Muzeum Śląskie w Katowicach)

 

CENTRUM KULTURY ŚLĄSKIEJ, Nakło Śląskie, ul. Parkowa 1

21 listopada

10.00 – 10.15 – przywitanie przez dyrektora Centrum i dyrektora Muzeum

Część III. Między ekonomią, architekturą a sztuką

moderowanie: dr hab. Zygmunt Woźniczka (Komisja Historii Śląska, PAU)

 • 10.15 – 10.35 – dr Zdzisław Janeczek (PAU), „Gospodarstwo rachunkowe” i dobre gospodarowanie na przełomie wieków XVIII i XIX w świetle dokumentacji księcia Konstantego Lubomirskiego z Jurcewa.
 • 10.35 – 11.00 – Aleksander Nowacki, Huta „Laura” w Siemianowicach Śląskich. Próba odtworzenia pierwotnego wyglądu założenia,
 • 11.00 – 11.20 – Zbigniew Pawlak (SMZT), Kopalnia Srebra koło Tarnowskich Gór, od Redena do UNESCO,
 • 11.20 – 11.50 – kawa
 • 11.50 – 12.10 – Bogdan St. Kasprowicz (Instytut Lwowski w Warszawie), Arystokracja śląska pochodzenia polskiego w procesie industrializacji Górnego Śląska,
 • 12:10 – 12:30 – dr Karol Makles (Uniwersytet Śląski), Wizjonerzy, biznesmeni czy patrioci? Inicjatywy kulturalne i gospodarcze szlachty na kresach
 • 12.30 – 12:50 – dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Rzekomy Portret hrabiego Redena ze zbiorów Muzeum w Gliwicach.
 • 12.50 – 13:20 – dyskusja i podsumowanie konferencji

Na zdjęciach: Elektrownia Szombierki (Wikipedia), Huta „Laura” w Siemianowicach Śląskich (Wikipedia), Bractwo Strzeleckie z Tarnowskich Gór (fot. Jan Renka, Muzeum w Tarnowskich Górach), Andrzej Maria hrabia Renard (Wikipedia), Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki (Wikipedia), Jurcewo (Wikipedia), Kopalnia „Fryderyk” w Tarnowskich Górach (1860-70, Wikipedia), Friedrich Wilhelm von Reden (Wikipedia)

 

 

• 22 października 2019

Comments are closed.