Roman Maciuszkiewicz – Miejsca

Data wernisażu: 24.02.2018  godz. 17.00

W programie: występ zespołu Cracow Guitar Quartet

Wystawa: 24 lutego – 15 kwietnia

Roman Maciuszkiewicz (ur. w 1955 roku) jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach. Zajmuje się głównie malarstwem, choć w dorobku artystycznym ma także teksty literackie, głównie opowiadania oraz poezje, publikowane w ogólnopolskich pismach literackich (Fraza, Dekada Literacka, Fa-Art, Akant, Poezja dzisiaj) oraz słuchowiska radiowe („Sześć dni tygodnia”).  W latach 1993-2001 współredagował pismo kulturalne Opcje, publikując zarówno w nim, jak i w kilku innych periodykach o zasięgu ogólnopolskim (Exit – Nowa Sztuka w Polsce) jak i regionalnym (Śląsk) liczne teksty o sztuce – dotyczące jej historii i współczesności. W dorobku wystawienniczym Romana Maciuszkiewicza znajduje się 40 wystaw indywidualnych oraz około 90 pokazach zbiorowych, na których otrzymał kilkanaście nagród i wyróżnień.

W warstwie przedstawieniowej obrazów dostrzegam postawę apollińską z jej zamiłowaniem do ładu, harmonii, opanowania i przejrzystości. (…) Artysta z niezwykłą starnnoscią dba o higienę formy, jej dyspcyplinę, wręcz destylację. Kreska, kolor, proporcje oraz fantastyczne, niezwykle spójne od lat konstrukcje estetyczne ukazują wyraźną tendencję do korzystania z podstaw sztuki klasycznej. Wyraża się ono w zamiłowaniu do piękna, statyki i dystynkcji, przy jednoczesnym zręcznym omijaniu pułapek ekstrawagancji i formalnych ekscesów.

Adriana Zimnowoda, katalog „Tam…”

  

 

• 5 stycznia 2018

Comments are closed.