Spotkanie po latach

Termin: 12 grudnia 2020 r. 

Organizatorzy: Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim, Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. J. Bursiga w Nakle Śląskim

Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Starosta tarnogórski Krystyna Kosmala

Projekt dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

W dziejach każdego pałacu czy dworu szlacheckiego niebagatelną rolę odgrywali pracujący w nich ludzie: służący, kucharze, ogrodnicy, koniuszy czy kierowcy automobilów. Nie wspominają o nich zazwyczaj kroniki, a przecież stanowili istotny element funkcjonowania szlacheckich czy magnackich rezydencji. Tak było i w przypadku pałacu Henckel von Donnersmarcków w Nakle Śląskim, z którym swoje losy związała znacząca liczba mieszkańców Nakła i okolic. Trudne czasy powojenne sprawiły, że na temat pracy u Donnersmarcków bezpieczniej było zachować milczenie. Ci, którzy pracowali u grafów Donnersmarcków, odeszli już, ale pozostały po nich ich mniej lub bardziej bogate wspomnienia, przechowane w pamięci dzieci czy wnuków, oraz fotografie, a może i inne pamiątki związane z pałacem.

Centrum Kultury Śląskiej pragnie przypomnieć tych ludzi, organizując wystawę fotograficzną „Spotkanie po latach”. Spojrzenie na ich twarze i postacie pomoże wzbogacić naszą wiedzę o współistnieniu tych dwóch jakże różnych, ale bardzo ze sobą splecionych światów: świata hrabiów Donnersmarck i ich pracowników. Dla potomków bohaterów wystawy będzie to okazja do spojrzenia wstecz, a może odkrycia nieznanych wątków z dziejów ich przodków i krewnych. Tym samym pięknie pogłębiłaby się integracja współczesnej nakielskiej społeczności z pałacem, który poprzez kultywująca historię działalność Centrum Kultury Śląskiej może stanowić obiekt ich dumy i chluby.

Dzięki Państwu, którzy zdecydowali się na współpracę, pozyskaliśmy wiele bardzo cennych informacji na temat relacji hrabiów Henckel von Donnersmarck z ich pracownikami, poznaliśmy wiele anegdot i ciekawostek. To bardzo ważne, ponieważ dzięki temu wiemy już o wiele więcej o tym, co działo się w pałacu i w jego otoczeniu.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy znaleźli czas i ochotę na skontaktowanie się z nami i udostępnienie nam zdjęć oraz dokumentów swoich krewnych. Najstarszą osobą była 90-letnia pani Emilia Wielgórecka, bezpośredni świadek tamtej epoki, która znała hrabiów osobiście i dużo o nich opowiedziała. To ważne, ponieważ w trudnej rzeczywistości powojennej wielu pracowników Donnersmarcków wolało o swoich związkach z hrabiami nie mówić i we wspomnieniach ich rodzin przetrwało niewiele.

Kurator: Barbara Bereska

Konsultacja historyczna: dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki

Rozmowa Radia Piekary z dr Kuzio-Podruckim

Na zdjęciach

 Anna Opara i nn – przykład retuszu.

wstępna selekcja zdjęć

• 5 sierpnia 2019

Comments are closed.