Spotkanie po latach

Wystawa w przygotowaniu

Termin: 2020 r.

W dziejach każdego pałacu czy dworu szlacheckiego niebagatelną rolę odgrywali pracujący w nich ludzie: służący, kucharze, ogrodnicy, koniuszy czy kierowcy automobilów. Nie wspominają o nich zazwyczaj kroniki, a przecież stanowili istotny element funkcjonowania szlacheckich czy magnackich rezydencji. Tak było i w przypadku pałacu Henckel von Donnersmarcków w Nakle Śląskim, z którym swoje losy związała znacząca liczba mieszkańców Nakła i okolic. Trudne czasy powojenne sprawiły, że na temat pracy u Donnersmarcków bezpieczniej było zachować milczenie. Ci, którzy pracowali u grafów Donnersmarcków, odeszli już, ale pozostały po nich ich mniej lub bardziej bogate wspomnienia, przechowane w pamięci dzieci czy wnuków, oraz fotografie, a może i inne pamiątki związane z pałacem.

Centrum Kultury Śląskiej pragnie przypomnieć tych ludzi, organizując wystawę fotograficzną „Spotkanie po latach”. Spojrzenie na ich twarze i postacie pomogłoby wzbogacić naszą wiedzę o współistnieniu tych dwóch jakże różnych, ale bardzo ze sobą splecionych światów: świata hrabiów Donnersmarck i ich pracowników. Dla potomków bohaterów wystawy mogłoby to stać się okazją do spojrzenia wstecz, a może odkrycia nieznanych wątków z dziejów ich przodków i krewnych. Tym samym pięknie pogłębiłaby się integracja współczesnej nakielskiej społeczności z pałacem, który poprzez kultywująca historię działalność Centrum Kultury Śląskiej może stanowić obiekt ich dumy i chluby.

Zapraszamy wszystkie rodziny, które posiadają zdjęcia krewnych pracujących dla Donnersmarcków o udostępnienie tych zdjęć oraz podzielenie się wspomnieniami tych osób. Zdjęcia będą skanowane (kopiowane elektronicznie) i oddane właścicielom zaraz po zeskanowaniu. Na wystawie będą pokazywane tylko powiększone kopie, poddane cyfrowej obróbce poprawiającej ich jakość. „Spotkanie po latach” jest zaplanowane na rok 2020, ale to, czy wystawa powstanie, zależy od ilości zdjęć. Fotografie – także bardzo zniszczone – można przekazać w sekretariacie pałacu lub w zaproponowanym przez Państwa miejscu osobom odpowiedzialnym za wystawę.

Termin składania zdjęć: do końca stycznia 2020 r.

Kontakt: Barbara Bereska, tel. 792 191 972; Renata Głuszek, tel. 32 441 60 28 (sekretariat)

Konsultacja historyczna: dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki

Rozmowa Radia Piekary z dr Kuzio-Podruckim

Na zdjęciach poniżej: Anna Opara i nn – przykład retuszu.

• 5 sierpnia 2019

Comments are closed.