Szable w dłoń, czyli rzecz o polskiej szlachcie

Na wystawie znajdują się eksponaty zarówno oryginalne, jak i repliki, w tym broń (biała i palna), chorągwie, zbroje husarskie, mundury oraz herbarze. Są wśród nich dwa oryginalne portrety trumienne z Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej w Międzyrzeczu, oryginalna broń sieczna oraz rekonstrukcje zbroi rycerskich i strojów szlacheckich  z kolekcji Krzysztofa Banasia, oryginały broni białej i palnej z kolekcji Kazimierza Flakusa (karabele polskie z XVII w., szabla ormiańska, prochownica z XVI lub XVII w.), Bogata jest prezentacja replik broni wykonanych przez Jacka Dąbala (kopie mieczów celtyckich z VII w., miecze wikingów, szable, topory, koncerze, buzdygany), a także herbarze z XVIII i XIX w. ze zbiorów Dariusza Woźnickiego i repliki chorągwi rycerskich z Muzeum w Gliwicach. Ekspozycja znajduje się w trzech salach tematycznych: „Rycerskie początki”, „Świetność szlachty Rzeczypospolitej” oraz „Koniec szlacheckiej Polski”.

Wystawa czynna: 23.09 – 30.11. 2017
Sponsor: L&L
Partnerzy: Krzysztof Banaś, Jacek Dąbal, Kazimierz Flakus, Dariusz Woźnicki, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego, Instytut Kultury Rycerskiej, Pałac Jedlinka, Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej, Muzeum w Gliwicach

 

 

 

 

• 14 września 2017

Comments are closed.