Z dziejów Donnersmarcków i ich krewnych

Termin: 12.01 – 31.03.2018

Ekspozycja poświęcona jest przede wszystkim rodzinie Henckel von Donnersmarck, ale także innym rodom hrabiowskim. Wśród eksponatów znajdują się oryginalne dokumenty, reprint kontraktu ślubnego budowniczego pałacu w Nakle Śląskim Hugona I oraz jego pierwszej małżonki Laury von Hardenberg, kopia wywodu przodków ostatnich właścicieli pałacu w Nakle Śląskim, książki z biblioteki hrabiów Henckel von Donnersmarck, srebrne sztućce i papierośnice, autografy, nekrologi oraz wpisy do kronik Centrum przedstawicieli rodzin hrabiowskich, reprodukcje portretów, przedwojenne wycinki z salonowej prasy wiedeńskiej dotyczące rodzin hrabiowskich, publikacje, a także fotogramy odrestaurowanych pałaców z wystawy „Splendor odzyskany”.

Wystawa mieści się w dwóch salach, które służyły dawnym właścicielom pałacu jako prywatne apartamenty.

• 16 stycznia 2018

Comments are closed.