Rada Programowa

Rada Programowa Centrum Kultury Śląskiej działa na podstawie Regulaminu opracowanego na podstawie § 8 oraz § 13 Statutu Centrum. Jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora Centrum, a jej kadencja trwa 4 lata. Rada Programowa ukonstytuowała się i dokonała wyboru przewodniczącego w dniu 19 grudnia 2013 r. W chwili obecnej funkcjonuje w następującym składzie:

przewodniczący:

prof. Jan Szmatloch, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

członkowie:

dr hab.  Zbigniew Kadłubek, kierownik Katedry Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego

dr Mateusz Lewandowski, adiunkt w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Krzysztof Miller, fotografik, członek ZPAF Okręg Dolnośląski

 

Na zdjęciu od lewej: prof. Jan Szmatloch – przewodniczący , Zbigniew Kadłubek, Krzysztof Miller, Mateusz Lewandowski

 

Fot. Krzysztof Miller i Marek Wesołowski (prof. Szmatloch), Renata Głuszek