Sąsiedzi – o jednej z najtrwalszych granic…

wystawaMożliwość komentowania Sąsiedzi – o jednej z najtrwalszych granic… została wyłączona

„Sąsiedzi – o jednej z najtrwalszych granic w Europie. Na wschodniej rubieży Górnego Śląska”

Data: 10 VIII – poł. X 2020 r.

Za pomocą kilkunastu bogato ilustrowanych szkiców, autor wystawy Dawid Smolorz zabiera nas nad wschodnią granicę Śląska, oddzielającą go od Królestwa Polskiego/zaboru rosyjskiego i ponownie odrodzonej Rzeczypospolitej. Krótkie opowieści dotyczą kilku obszarów funkcjonowania granicy. Pierwszy z nich to tradycyjne dzieje granicy i opis jej zmiennej codzienności. Dowiadujemy się o przebiegu wyjątkowo trwałej, bo istniejącej przez ok. 600 lat linii, o zasadach i formach jej przekraczania oraz różnych konfliktach rozgrywających się nad nią. Nie brakuje w tym zbiorze również tekstów przybliżających specyfikę handlu nadgranicznego, także tego nielegalnego. Drugi blok tekstów wiąże się z wybranymi miejscami na granicy i ich losami. Dowiadujemy się tutaj np. o Czarnym Lesie, miejscowości, która dopiero w XIX w. weszła w granice pruskiej prowincji śląskiej z rosyjskiego Królestwa Kongresowego. Poznajemy również tzw. podwójne miejscowości, oddalone na odległość wzroku, a jednak niekiedy tak dalekie. W tym miejscu nie mogło także zabraknąć opisu miast, które swój sukces w dużej mierze zawdzięczają granicy. Na miano takie zasłużyły Sosnowiec oraz Mysłowice. Szczególnie rola tego drugiego miasta, stanowiącego w drugiej połowie XIX w. okno na świat dla milionów uchodźców i migrantów, godna jest szerszego odnotowania.

» wystawa » Sąsiedzi – o jednej z najtrwalszych...

10 sierpnia 2020

Comments are closed.