Szlachecki weekend

Szlachecki weekend” to jeden z najważniejszych projektów realizowanych w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Fakt istnienia takiego projektu w tym miejscu wydaje się być czymś oczywistym, zważywszy na to, że siedzibą Centrum jest pałac zbudowany przez rodzinę Henckel von Donnersmarck. Ale to niejedyny trop wiodący do genezy tej cyklicznej imprezy. Kolejny z nich wiąże się z tym, że Centrum ma wpisane w swój program krzewienie wiedzy historycznej na temat regionu śląskiego i – za sprawą historyka, dr Arkadiusza Kuzio-Podruckiego, autora wielu publikacji naukowych – specjalizuje się w dziejach śląskiej arystokracji. Taką właśnie rolę pełni nasz „weekend”, organizowany od 2014 r.

Podstawowa formuła programu obejmuje sobotnie otwarcie wystawy o charakterze historycznym oraz niedzielny rodzinny rajd rowerowy „Śladami górnośląskiej szlachty”, a każda z edycji jest poszerzana o dodatkowe wydarzenia. Dotychczas były nimi: projekcja filmu „Gloria i exodus – dzieje i upadek śląskiej szlachty”, połączone ze spotkaniem z reżyserami Andrzejem Klamtem i Ronaldem Urbańczykiem oraz występującym w filmie hrabią Mikołajem von Ballestremem w 2014 r. (od tego właściwie wszystko się zaczęło), wycieczki do miejsc związanych z arystokracją (m.in. pałace w Pławniowicach i Mosznej, osiedle patronackie w Rokitnicy) dla członków Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, spektakl słowno-muzyczny „W salonie hrabiny Laury” w wykonaniu członków tegoż Uniwersytetu. Szczególnie ważnym przedsięwzięciem, na skalę całego regionu, była wielka wystawa „Śląska szlachta – między Śląskiem a Europą” (maj – wrzesień 2015 r.), którą uroczyście otworzył – w otoczeniu licznej rodziny – hrabia Andrzej Henckel von Donnersmarck, wnuk ostatniego właściciela pałacu w Nakle Śląskim. Wystawa została przez nich oceniona bardzo wysoko.

Śląska szlachta – między Śląskiem a Europą

Hrabia Andrzej Henckel von Donnersmarck otwiera wystawę „Śląska szlachta – Między Śląskiem a Europą”, obok stoją hrabina Joanna oraz dyrektor Stanisław Zając

Projekt jest zatem tak pomyślany, aby zachęcać do uczestnictwa osoby w różnym wieku (od młodzieży po seniorów) i o różnych zainteresowaniach, oraz aby integrować miejscowe – i nie tylko – społeczeństwo wokół idei poznawania historii swojego regionu. Szczególnym sukcesem – przy rekordowej frekwencji około 150 osób – okazał się w tej dziedzinie rajd rowerowy „Śladami górnośląskiej szlachty”, w którym uczestniczą całe rodziny i miłośnicy turystyki rowerowej. Dzięki opowieściom dr Kuzio-Podruckiego na przystankach związanych z historią (pałace, dworki, kopalnia, kościół) przejażdżka rowerowa zyskuje dodatkowy walor edukacyjny.

Realizacja tak szeroko zakrojonego pomysłu nie byłaby jednak możliwa bez współpracy z różnymi instytucjami oraz osobami prywatnymi. Szczególnie owocne okazały się kontakty z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach, który jest stałym partnerem i sponsorem projektu. Od 2015 r. partnerem przedsięwzięcia jest Pałac Jedlinka w Jedlinie-Zdroju, który organizuje wystawy historyczne we współpracy z Centrum Kultury Śląskiej. Do „Szlacheckiego weekendu” chętnie włączyło się także Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Nieocenioną pomocą w organizacji wystaw służą kolekcjonerzy udostępniający na wystawy swoje unikatowe zbiory, np. ordery, zdjęcia, dokumenty.

Więcej informacji na temat „Szlacheckiego weekendu” wraz ze zdjęciami można uzyskać ze specjalnej publikacji „Śląska szlachta, między Śląskiem a Europą”, do nabycia w Centrum.

Tak pomyślany i realizowany projekt nie tylko uczynił Centrum Kultury Śląskiej ważnym ośrodkiem edukacji historycznej, ale przyczynił się także do zwiększenia rozpoznawalności naszej instytucji na całym Śląsku i poza jego granicami.

Szczegółowy program „Szlacheckich weekendów”: 

 2014

– projekcja filmu „Gloria i Exodus – historia szlachty śląskiej” / spotkanie z reżyserami Andrzejem Klamtem i Ronaldem Urbańczykiem oraz występującym w filmie hrabią Mikołajem von Ballestremem

– otwarcie wystawy „Jak zostać Lordem”, prezentującej brytyjskie dokumenty herbowe ze zbiorów dra Dariusza Woźnickiego

– wycieczka członków Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku do pałacu w Pławniowicach

– rajd rowerowy „Szlakiem górnośląskich rezydencji” (Karłuszowiec – Nakło Śląskie)

 

2015

– wystawa „Śląska szlachta – między Śląskiem a Europą” (maj – wrzesień) – wernisaż 15 maja z udziałem rodziny Henckel von Donnersmarck

– promocja albumu „Śląscy potentaci – dziedzictwo Schaffgotschów”

– „W salonie hrabiny Laury” – spektakl słowno-muzyczny w wykonaniu członków TSUTW

– wycieczka członków TSUTW do miejsc związanych z rodami arystokratycznymi (pałac w Mosznej, osiedle patronackie w Rokitnicy)

– rajd rowerowy „Śladami górnośląskiej szlachty” (Nakło Śląskie – Orzech – Świerklaniec – Bibiela – Pasieki – Żyglinek – Nakło Śląskie)

 

2016

– wystawa „Splendor odzyskany” – śląskie rezydencje magnackie w fotografiach Marka Gaworskiego (29 lipca – 25 września)

– wernisaż wystawy „Świat europejskich orderów” (24 września – 31 grudnia 2016 r.)

– koncert klawesynowy „Muzyka mową dźwięków” – wykonawca: Hanna Balcerzak

– rajd rowerowy „Śladami górnośląskiej szlachty” (Nakło Śląskie – Zalew Nakło-Chechło – Miasteczko Śląskie – Żyglinek – Kalety-Zielona)

 

2017

18-20 maja Rajd rowerowy – Wielki Prolog: Nakło Śląskie (pałac) – Jedlina-Zdrój (pałac Jedlinka), połączony z otwarciem w Pałacu Jedlinka wystawy „Dziadek z Wehrmachtu”, przygotowanej przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej we współpracy z Centrum Kultury Śląskiej

– wernisaż wystawy „Szable w dłoń” z eksponatami Krzysztofa Banasia, Jacka Dąbala, Kazimierza Flakusa i Dariusza Woźnickiego

– koncert muzyki klasycznej

– rajd rowerowy (Nakło Śląskie – Stare Repty – Rybna – Kopanina – Brynek – Tworóg)

 

Zdjęcia: Renata Głuszek, Krzysztof Miller, Michał Nolewajka, Magdalena Zaton

on Kwiecień 12 • by

Comments are closed.