Wystawy

Jako instytucja o szerokim zakresie zainteresowań w dziedzinie sztuk pięknych Centrum Kultury Śląskiej udostępnia swoje sale wystawiennicze artystom o różnym profilu twórczości: malarzom, rzeźbiarzom, grafikom, twórcom tkaniny artystycznej, a także fotografom.

SZTUKA

Instytucja stoi otworem nie tylko dla twórców o już ustalonej renomie, czego przykładem cykliczny projekt Wiosenne ASPiracje, prezentujący dzieła profesorów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, ale także dla środowiska młodych twórców. Bardzo ważny element programu wystawienniczego stanowi fotografia, o czym świadczy porozumienie o współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski.

HISTORIA

Będąc propagatorem historii śląskiej arystokracji, Centrum posiada stałą wystawę nawiązującą poprzez zabytkowe wyposażenie do przeszłości, a zwłaszcza do dziejów rodu Henckel von Donnersmarck. Jest to tzw. Salonik hrabiego, który ma w przyszłości (jeśli uda się pozyskać ku temu odpowiednie środki) zostać przekształcony w nowoczesną salę (lub sale) muzealne. Wystawy o charakterze historycznym są także stałym elementem cyklicznej imprezy kulturalno-edukacyjnej noszącej nazwę Szlachecki weekend.

 INNE

Centrum udostępnia sale wystawiennicze także na wystawy nie mieszczące się w wyżej wymienionym profilu, np. edukacyjne, czego przykładem wystawa poświęcona piłkarzom górnośląskim lub  wystawa „Odczytano z torfowisk. Początki i sposoby pozyskiwania metali na terenie tarnogórskiego obszaru kruszconośnego”.

Informacja dla osób zainteresowanych własną wystawą

Wyboru i akceptacji wystaw dokonuje Rada Programowa, której przewodniczy prof. ASP Jan Szmatloch. W celu przedłożenia oferty należy przesłać do Centrum (w formie katalogów lub elektronicznie) lub osobiście artystyczne portfolio.