Z dziejów Donnersmarcków

Ekspozycja „Z dziejów Donnersmarcków i ich krewnych” poświęcona jest przede wszystkim rodzinie Henckel von Donnersmarck, ale także innym rodom hrabiowskim. Wśród eksponatów znajdują się oryginalne dokumenty, reprint kontraktu ślubnego budowniczego pałacu w Nakle Śląskim Hugona I oraz jego pierwszej małżonki, Laury von Hardenberg, kopia wywodu przodków ostatnich właścicieli pałacu w Nakle Śląskim, książki z biblioteki hrabiów Henckel von Donnersmarck, srebrne sztućce i papierośnice, autografy, nekrologi oraz wpisy do kronik Centrum przedstawicieli rodzin hrabiowskich, reprodukcje portretów, przedwojenne wycinki z salonowej prasy wiedeńskiej dotyczące rodzin hrabiowskich, publikacje.

 

 

W 2020 r. ekspozycja została wzbogacona o tablicę upamiętniającą 130. rocznicę śmierci fundatora pałacu w Nakle Śląskim, hrabiego Hugona Henckel von Donnersmarcka. Są na niej nekrologi, artykuł prasowy, podziękowania za udział w pogrzebie.

 

on Styczeń 16 • by

Comments are closed.