Wystawa czasowa 2023

10 lat Centrum Kultury Śląskiej – wystawa retrospektywna

Pakiet wystaw prezentujących w kilku salach pałacu największe projekty cykliczne oraz inne ekspozycje Centrum minionej dekady (2013 – 2022).

„Twórcy Kultury Śląskiej & Metamorfozy” (2014 – 2022) to projekt fotograficzny, na który składały się kalendarze oraz fotogramy autorstwa Krzysztofa Millera i Marka Wesołowskiego, a także dwie powstańcze, koneserskie Teki autorstwa K. Millera. W pałacowej kaplicy można zobaczyć wybrane portrety twórców kultury śląskiej (m.in. Jan Miodek, Barbara Ptak, Lech Majewski, Erwin Sówka, Sławomir Idziak) oraz fotogramy edycji powstańczych, a przed kaplicą przekartkować kalendarze.

„Szlachecki weekend” (2014 – 2022) był projektem edukacyjnym przybliżającym historię śląskiej szlachty w formule wystaw historycznych, spotkań z przedstawicielami arystokracji, promocji książek oraz rajdu rowerowego „Śladami śląskiej szlachty… i nie tylko”. W części historycznej ekspozycja pokazuje zdjęcia z wizyt arystokracji, wpisy do kroniki, plansze oraz eksponaty nawiązujące do poprzednich wystaw (kostiumy, brytyjskie dokumenty herbowe wydane m.in. za panowanią Elżbiety II). W części rajdowej do końca maja 2023 r. można było zobaczyć koneserskie koszulki rajdowe i plakaty.

Wystawa do 31.05.2023 r.

Wystawa od 01.06.2023 r.

Tłusty czwartek z bluesem” (2015 – 2022) to cykl koncertów bluesowych połączonych z konsumpcją pączka. Na wystawie – plakaty oraz zdjęcia z koncertów. (Wystawa była prezentowana do 31.05.2023 r.)

„Wiosenne ASPiracje” (2014 – 2022) były projektem prezentującym twórczość artystów plastyków związanych z katowicką Akademią Sztuk Pięknych, zarówno jej wykładowców, jak i osób wywodzących się z tej uczelni. Tytuł odnosi się do daty wernisaży, które zwykle odbywały się w kwietniu. Ekspozycja prezentuje wybrane prace. (Wystawa była prezentowana do 31.05.2023 r.)

Wystawy różne – na tej ekspozycji znalazły się obrazy, grafika oraz fotogramy z różnych ekspozycji, wchodzące w skład kolekcji Centrum. (Wystawa była prezentowana do 31.05.2023 r.)

Fot. Renata Głuszek