Aktualności

Barbórkowe życzenia

4 grudnia 2013

Z okazji Barbórki życzymy wszystkim Barbarom, aby świat się zawsze do nich uśmiechał i aby zawsze były promienne i szczęśliwe. A górnikom coby zawsze dobrze szło na przodku i dobry los czuwał nad ich bezpieczeństwem.
Pomyślności!