Wizyty

Bartholomäus von Khevenhüller-Metsch z rodziną

10 kwietnia 2017

10 kwietnia 2017 r. z wizytą do Centrum Kultury Śląskiej przybył Bartholomäus von Khevenhüller-Metsch z rodziną.