Konkurs na dyrektora Centrum

Konkurs na dyrektora Centrum

Z końcem 2022 r. upływa koniec 2. kadencji Pana Stanisława Zająca na stanowisku dyrektora Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Podobnie jak w 2017 r., także i tym razem Starostwo Powiatowe zdecydowało się na przeprowadzenie konkursu, do którego przystąpiło troje kandydatów.

Pracownicy Centrum jednoznacznie opowiedzieli się za ponownym powierzeniem dyrektorowi Stanisławowi Zającowi pełnionej dotychczas funkcji, rekomendując go Zarządowi Powiatu w następujący sposób (fragmenty pisma):

Rekomendacja dla dyrektora Centrum Kultury Śląskiej Stanisława Zająca w konkursie na stanowisko dyrektora Centrum

W związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury Śląskiej na lata 2023-2027 pragniemy gorąco poprzeć kandydaturę dotychczasowego dyrektora, pana Stanisława Zająca. Skłania nas do tego zarówno ocena jego dotychczasowej działalności na niwie kultury oraz zarządzania Instytucją, jak również refleksja nad wyzwaniami, jakie stoją przed Centrum w najbliższych latach.

Jeśli chodzi o ocenę działań, to jest ona wysoce pozytywna. Po objęciu w 2013 r. nowo utworzonego Centrum dyrektor Stanisław Zając potrafił uczynić z niego liczącą się w regionie śląskim, a także poza nim, instytucję kultury, która jest znana z przedsięwzięć stojących na bardzo wysokim poziomie. Dotyczy to zarówno sfery promocji sztuki, jak i historii. Świadczy o tym m.in. chęć współpracy ze strony liczących się uczelni – ASP w Katowicach czy ASP w Krakowie (…) Niemniej znacząca w mijającym dziesięcioleciu była obecność w Centrum artystów powiatu tarnogórskiego – zarówno profesjonalistów, jak i amatorów, a także instytucji, dla których drzwi pałacu są zawsze szeroko otwarte. Lista jest imponująca, a znaleźli się na niej tacy twórcy, jak prof. Werner Lubos, prof. Tadeusz Rus, dr Zbigniew Furgaliński, Jerzy Lisek, dr Paweł Jach, Krzysztof Miller, Marta Czarnecka-Tokarz, Anna Osadnik oraz inni pedagodzy Liceum Plastycznego ZSA-P (finał zbiorowej wystawy „10 x 10 x 10”), Mirosław Ogiński, Alfred Szibielok. Pokazywane były kolekcje sztuki amatorskiej Anny  i Teodora Segietów, broni – Jacka Dąbala, porcelany – Ireny i Romana Gatysów, zegarów – Franciszka Wieganda.

Swoje wystawy organizowało w Centrum Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga, wielokrotnie Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Bardzo dobrze układa się także współpraca z muzykami – koncertowali w Centrum m.in. Barbara Lubos, Adam Snopek, Chór „Jutrzenka”, Silesian Brass Band, November Must Be Fine.

Sztandarowe cykliczne i autorskie imprezy Centrum – „Szlachecki weekend”, a zwłaszcza rajd rowerowy z rekordową liczbą uczestników około 250, „Tłusty czwartek z bluesem”, promocje kalendarza Centrum czy wernisaże przyciągają bardzo dużą liczbę osób pragnących w nich uczestniczyć, niejednokrotnie dopytujących się telefonicznie o terminy najbliższych imprez. To najlepszy dowód na to, że program Centrum, skoncentrowany na idei „aby śląskie dawało do myślenia” (ale otwarty także na artystów spoza Śląska), budzi zainteresowanie i trafia do szerokiego grona odbiorców. Tym samym przekłada się to na bardzo dobrą promocję powiatu tarnogórskiego.

Osiągnięcie takiego sukcesu nie byłoby możliwe bez wsparcia instytucji życzliwych Centrum, wysoko oceniających jego potencjał oraz poziom programowy. Niektóre z nich, jak ASP w Katowicach, służą pomocą merytoryczną, umożliwiając prezentację uznanych w środowisku artystycznym twórców z kręgu akademickiego, wykładowców oraz ich uczniów. Ten aspekt najlepiej widać w projekcie „Wiosenne ASPiracje” (wystawy profesorów Roaman Kalarusa, Jana Szmatlocha, Admam Romaniuka, Ireneusza Walczaka). Bardzo dobra, mająca już charakter stałej współpraca łączy Centrum z lokalnym Stowarzyszeniem Miłośników Nakła Śląskiego, dzięki czemu udalo się m.in. stworzyć wystawę „Spotkanie po latach”, mającą istotny wkład w poznanie bardzo słabo udokumentowanej historii dawnych właścicieli pałacu w Nakle Śląskim, rodziny Henckel von Donnersmarck.

Innego rodzaju pomoc to objęcie Centrum swoim mecenatem przez firmy, które służą wsparciem finansowym, bez czego nie byloby możliwe zrealizowanie niejednej imprezy czy wystawy, zwłaszcza w kształcie będącym mocno rozpoznawalną wizytówką Centrum: łączenia wernisaży z koncertami muzycznymi. Jest to wielka osobista zasługa dyrektora Stanisława Zająca, jego wieloletnich nieustających starań i wysiłków mających na celu tworzenie atrakcyjnego i, na ile się da, bogatego programu przy jednoczesnym wysokim jego poziomie.

Po przeprowadzeniu odpowiednich procedur (przedstawienie programu, rozmowy z kandydatami) Komisja Kwalifikacyjna podjęła jednak decyzję o rekomendowaniu Zarządowi Powiatu na stanowisko dyrektora Centrum pani Kamili Paradowskiej, związanej zawodowo z instytucjami kultury w Rybniku.

Protokół końcowy z posiedzenia Komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia Dyrektora Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim (fragmenty)

W dniu 31 października 2022r. Uchwałą nr 304/1460/2022 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego powołano Komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim w następującym składzie:

  1. Pani Krystyna Kosmala – Przewodnicząca Komisji,
  2. Pan Sebastian Nowak – Zastępca Przewodniczącej Komisji,
  3. Pan Krzysztof Łoziński – Członek Komisji,
  4. Pan Stanisław Torbus – Członek Komisji,
  5. Pan Adam Morawiec – Członek Komisji,
  6. Pani Monika Oleś – Członek Komisji,
  7. Pani Barbara Machura – Członek Komisji,
  8. Pani Hanna Wyszyńska – Członek Komisji.

W dniu 17 listopada 2022r. odbył się II etap konkursu polegający na merytorycznej ocenie kandydatów
na podstawie rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez komisję.

Przewodnicząca komisji poprosiła każdego z kandydatów o przedstawienie skróconej koncepcji programowej w kontekście kontynuacji dotychczasowych przedsięwzięć i/lub wdrożenia nowych działań oraz zapytała o poziom środków finansowych wymaganych dla realizacji przedstawionej przez kandydata koncepcji. Pozostali Członkowie komisji przeprowadzili indywidualne rozmowy z kandydatami zadając pytania z zakresu doświadczenia w zarządzaniu jednostką kultury, w tym doświadczenia z zakresu: pozyskiwania środków pozabudżetowych, współpracy komercyjnej, zarządzania zasobami ludzkimi oraz znajomości specyfiki CKŚ w Nakle Śląskim. Po zakończeniu rozmów Członkowie komisji zdecydowali o kontynuowaniu postępowania konkursowego w dniu 22 listopada 2022 r.

Podczas kolejnego spotkania Komisja przeprowadziła głosowanie celem wyłonienia kandydata
na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Wynik głosowania przedstawiał się następująco:

– Pani Kamila Paradowska – 5 głosów za,

– Pani Aleksandra Płomińska – 0 głosów,

– Pan Stanisław Zając – 3 głosów za.

Komisja rekomenduje Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego Panią Kamilę Paradowską na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Po gruntownej ocenie i wysłuchaniu kandydatki Komisja uznała, że koncepcja Pani Paradowskiej jest zgodna z oczekiwaniami Zarządu Powiatu Tarnogórskiego a mianowicie m.in. przewiduje promocję działalności Centrum pod kątem dotarcia do szerszego grona odbiorców celem ich zaangażowania w kreowanie kultury w powiecie tarnogórskim. Ponadto kandydatka wykazała się wiedzą i doświadczeniem zawodowym, w tym na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury, co daje rękojmię prawidłowego wykonywania zadań, dobrego poziomu funkcjonowania oraz są szansą na dalszy rozwój Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim.

Siła detalu – wernisaż

Siła detalu – wernisaż

Czym jest detal w fotografii i dla fotografów? “Siła detalu” to temat najnowszej wystawy członków ZPAF Okręg Śląski, która została 2 grudnia uroczyście otwarta. To był dość nietypowy wernisaż, ponieważ obecni na nim autorzy zdjęć zostali poproszeni przez prezesa ZPAF Arkadiusza Ławrywiańca o wypowiedź, czym jest dla nich ów zdjęciowy szczegół. O różnorodności podejścia najlepiej świadczą oczywiście same zdjęcia – wyjątkowo bez opisów i mówiące same za siebie, niemniej warto też posłuchać wypowiedzi ich autorów. Ta część wernisażu została sfilmowana i będzie można relację obejrzeć na stronie śląskiego ZPAF-u. A poniżej kilka hasłowych zapisków w rzeczonym temacie.

Detal to skupienie uwagi, czasami znaczy więcej, niż całość. Czasem lepiej pokazać detal z pejzażu niż całość.

Detal to ten fragment fotografii, który nas przeszywa.

Detal odgrywa niezwykłą rolę i potrafi wskazać coś, czego byśmy w pełnoskalowej fotografii nie zauważyli.

Detal jest istotą rzeczy. Fotografia jest jak tysiąc słów, z których czasami to ostatnie jest ważne.

Detal to człowiek.

Obecny na wernisażu Zbigniew Podsiadło, prezes Okręgu Górskiego Związku Polskich Artystów Fotografików, opowiedział, od jak dawna detal inspirował fotografów znanych zwykle z innych fotografii i ocenił tę wystawę jako bardzo ciekawą i bardzo osobistą.

“Siła detalu” będzie pokazywana do 19 lutego przyszłego roku.

Zapraszamy!

Zdjęcia: Renata Głuszek

“Świadomość kadru” SIŁA DETALU

“Świadomość kadru” SIŁA DETALU

Zbiorowa wystawa fotografii członków ZPAF Okręg Śląski “Siła detalu” z cyklu “Świadomość kadru”.

Kurator wystawy: Arkadiusz Ławrywianiec

O WYSTAWIE

„Gdyby nie detale, nie byłoby wielkich efektów”.

William Peter Blatty, Egzorcysta

Analizując plany w jakich realizujemy nasze fotografie o detalu często mówimy na końcu. Uważam, że w detalu ukryta jest wielka siła, która pozwala zwrócić uwagę widza na mało widoczne, a zarazem często pomijane fragmenty otaczającego nas świata. Detal pozwala wzmocnić odbiór zestawu zdjęć. Dajmy więc szansę detalowi i pokażmy jego siłę.

Arkadiusz Ławrywianiec, Katowice 2022

AUTORZY ZDJĘĆ:

Łukasz Cyrus, Ryszard Czernow, Paweł Dusza, Iwona Germanek, Krzysztof Gołuch, Marcin Górski, Waldemar Jama, Sławomir Jodłowski, Ireneusz Kaźmierczak, Michał Konrad, Antoni Kreis, Monika Kuboś, Anna Lorenc, Arkadiusz Ławrywianiec, Beata Mendrek, Bogusław Michnik, Mirosław Miranowicz, Jowita Mormul, Kamil Myszkowski, Aleksander Orszulik, Patrycja Pawęzowska, Zbigniew Sawicz, Bolesław Stachow, Krzysztof Strzoda, Timm Stütz, Krzysztof Szlapa, Marek Śliwiński, Dariusz Trześniowski, Janusz Lech Wojcieszak, Magdalena Zaton-Mikołajczak

10 lat CKŚ – promocja kalendarza

10 lat CKŚ – promocja kalendarza

Nie mogło być inaczej. W związku ze zbliżającą się 10. rocznicą rozpoczęcia działalności przez Centrum Kultury Śląskiej (1 stycznia 2013 r.) 10. edycja naszego kalendarza musiała okazać się strzałem w 10-tkę. I to w dwojakim tego określenia znaczeniu – jako niezwykle udany projekt artystyczny oraz nawiązanie do 10-letnich dokonań naszej Instytucji.

Autorem projektu „10 lat Centrum Kultury Śląskiej” jest Krzysztof Miller – to już kolejne 10-lecie, ponieważ fotografik jest z kalendarzem od jego 1. edycji. Na to wyjątkowe wydawnictwo składają się z jednej strony piękne i interesujące zdjęcia pałacu, detali jego wnętrz oraz fotografie okalającego go parku, a z drugiej – prezentacja wybranych obrazów i fotografii z wystaw mijającej dekady. Znajdą w nim Państwo także słowo od dyrektora Stanisława Zająca.

Wydanie kalendarza stało się możliwe dzięki finansowemu wsparciu następujących firm: Drukarnia SERIX Waldemar Kitala z Myszkowa, O&S ComputerSoft z Radzionkowa, Thermex Serwis Sp. z oo z Zabrza, Restauracja The Piano z Bytomia oraz Firma budowlana PROGRESSIO z Bytomia, którym gorąco za to dziękujemy. Podziękowanie składamy także drukarni Digitalalbum.pl z Mielca – za wysoką jakość naszego wydawnictwa, jak i za wielką życzliwość i wspaniałą współpracę.

Uroczysta promocja kalendarza odbyła się 19 listopada 2022 r. Muzycznie wydarzenie uatrakcyjniło “Trio 3xf flet, fagot, fortepian” w składzie: Aldona Ślusarz (flet), Anna Czaicka-Jaklewicz (fortepian), Marcin Szreter (fagot). Wsród gości znaleźli się wicestarosta Sebastian Nowak oraz pani Aneta Minkowska, prezes Zarządu spółki Thermex Serwis. Poczęstunek przygotowały panie z Koła Rękodzieła z Orzecha.

Kalendarz znajduje się w sprzedaży w cenie 40 zł.

Fot. Michał Lerka

Terytoria materii… – wernisaż

Terytoria materii… – wernisaż

„Terytoria materii. Od logiki formy do stylistycznych inwersji” to pierwsze wspólne przedsięwzięcie Centrum Kultury Śląskiej oraz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, które zainaugurowały 19 XI 2022 r. w pałacu w Nakle Śląskim konferencja oraz wystawa zbiorowa dydaktyków i studentów oraz zaproszonych artystów.

Wydarzenie, którego pomysłodawcą był prof. Jacek Kucaba z Pracowni Rzeźby w Drewnie, zorganizowała Katedra Rzeźby w Materiale Wydział Rzeźby ASP w Krakowie. Jak wyjaśnił dziekan Wydziału Rzeźby prof. dr hab. Jan Tutaj, wystawa jest projektem artystyczno-badawczym, dlatego w dniu otwarcia towarzyszyła jej konferencja z udziałem prelegentów – z uczelni nie tylko krakowskiej, ale także wrocławskiej i toruńskiej. Wśród uczestników znaleźli się uczniowie Liceum Plastycznego w ZSAP w Tarnowskich Górach wraz z wykładowczynią Anną Osadnik.

Po południu, w czasie wernisażu, dziekan Wydziału Rzeźby prof. dr hab. Jan Tutaj opowiedział, jak ważne w przypadku tej dyscypliny twórczej jest tworzywo: kamień, ceramika, brąz czy stal, które we współczesnej rzeźbie nabierają nowego sensu: – Współczesna sztuka abstrakcyjna mówi językiem tworzywa, niekoniecznie zastanawiając się nad treścią, tematem. Podkreślił także znaczenie przestrzeni: – Przestrzeni nie tylko w sensie dosłownym, czyli otoczenia, w które można rzeźbę czasowo wstawić i zdemontować, ale przestrzeni, która jest elementem budującym, która jest wnętrzem materii, budując relację między wnętrzem a odbiorcą.

Doskonale te słowa współgrały z wypowiedzią otwierającego wernisaż dyrektora Stanisława Zająca, mówiącego o tym, że wnętrze pałacu jak mało które nadaje się do prezentacji tej wystawy. A i jej kurator, dr Paweł Jach, odniósł się do tej kwestii dziękując Centrum “za terytorium, które mogliśmy wypełnić materią”. Wyraził także nadzieję na kontynuację tak dobrze rozpoczętej współpracy. (Osobista współpraca dr Jacha rozpoczęła się już w 2018 r. prezentacją jego doktorskiej wystawy “Obecność”.)

„Terytoria materii. Od logiki formy do stylistycznych inwersji” – wystawa

Zdjęcia: Michał Lerka

Terytoria materii… – konferencja

Terytoria materii… – konferencja

„Terytoria materii. Od logiki formy do stylistycznych inwersji” to pierwsze wspólne przedsięwzięcie Centrum Kultury Śląskiej oraz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, które zainaugurowały 19 XI 2022 r. konferencja oraz wystawa zbiorowa dydaktyków i studentów w pałacu w Nakle Śląskim oraz zaproszonych artystów.

Wydarzenie, którego pomysłodawcą był prof. Jacek Kucaba z Pracowni Rzeźby w Drewnie, zorganizowała Katedra Rzeźby w Materiale Wydziału Rzeźby krakowskiej ASP. Jak wyjaśnił dziekan Wydziału Rzeźby prof. dr hab. Jan Tutaj, wystawa jest projektem artystyczno-badawczym, dlatego w dniu otwarcia towarzyszyła jej konferencja z udziałem prelegentów z uczelni nie tylko krakowskiej, ale także wrocławskiej oraz toruńskiej. Problematyka konferencji okazała się interesująca dla uczniów Liceum Plastycznego Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych z Tarnowskich Gór, która uczestniczyła w tej imprezie z wykładowczynią Anną Osadnik. Wśród tematów, jakie się pojawiły, była m.in. „Wieloznaczność formy”, „Strzegomskie Biennale Rzeźby w Granicie, mały relief w projektowaniu monet, „Kamień, czas i kontekst” oraz „Przestrzeń Ukryta i jej uobecnianie”.

Wszystkie wystąpienia znajdą się w publikacji przygotowywanej przez ASP w Krakowie.

Fot. Sławomir Biernat. Michał Lerka

Relacja z wernisażu / wystawa