Metamorfozy 2022

Metamorfozy 2022

Autor zdjęć: Krzysztof Miller

Partner: Stowarzyszenie „Góry Kultury”

Patronat honorowy: Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala

Projekt dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Śląskiego

16 października w Państwa ręce został oddany dziewiąty już kalendarz Centrum, który – podobnie jak poprzedni – poświęcony jest tematyce powstańczej, ale honoruje wszystkie trzy powstania śląskie. Zgodnie z tradycją kalendarzowi towarzyszy wystawa, na którą składa się sporo dodatkowych zdjęć archiwalnych, a także koneserska, limitowana Teka. Tegoroczny projekt nosi nazwę „Metamorfozy 2022. W stulecie powstań śląskich”, a jego autorem jest Krzysztof Miller. Znany fotografik, wnuk powstańca śląskiego, podszedł do tematu w bardzo osobisty, a więc i emocjonalny sposób. Unikając patosu, pokazał przede wszystkim ludzi, tworząc przez to – jak sam powiedział: „Taką prywatną opowieść o powstaniach”. Ta opowieść to zdjęcia powstańczych oddziałów, listy, bohaterowie tej korespondencji, niebanalne ujęcia miejsc związanych z powstańczymi walkami (Góra św. Anny), sytuacje, na których złowrogi cień kładą sylwetki strzelających żołnierzy, a wreszcie pamiątki po tych, którzy już odeszli… Kalendarz zawiera dodatkowe karty z rotą przysięgi powstańczej czy słowami popularnej pieśni powstańczej. (Warto podkreślić, że jego przygotowanie było dla drukarni Digitalalbum z Mielca sporym wyzwaniem!). „Metamorfozy 2022” stały się przez to przemyślaną opowieścią, która ma swoją chronologię oraz dobrze puentujące ją zakończenie.
– Jest to bardzo wyjątkowy kalendarz. Praca nad nim zaczęła się praktycznie już w styczniu, ponieważ chcieliśmy uniknąć rutyny i zadęcia – powiedział w czasie wernisażu dyrektor Stanisław Zając. Podkreślił także dążenie Krzysztofa Millera do wykorzystania rodzinnych doświadczeń powstańczych (czerpanie z rodzinnego archiwum) oraz przede wszystkim – poruszenia emocji odbiorców.
Kalendarz można otrzymać w Centrum bezpłatnie (lepiej jednak z udaniem się do pałacu nie zwlekać, ponieważ nakład jest zmniejszony w stosunku do poprzednich lat), wystawę można oglądać do końca roku.

Fot. Maciej Goryl

Metamorfozy 2022 – otwarcie wystawy/promocja kalendarza

Metamorfozy 2022 – otwarcie wystawy/promocja kalendarza

16 października w Państwa ręce został oddany dziewiąty już kalendarz Centrum, który – podobnie jak poprzedni – poświęcony jest tematyce powstańczej, ale honoruje wszystkie trzy powstania śląskie. Zgodnie z tradycją kalendarzowi towarzyszy wystawa, na którą składa się sporo dodatkowych zdjęć archiwalnych, a także koneserska, limitowana Teka. Tegoroczny projekt nosi nazwę „Metamorfozy 2022. W stulecie powstań śląskich”, a jego autorem jest Krzysztof Miller. Znany fotografik, wnuk powstańca śląskiego, podszedł do tematu w bardzo osobisty, a więc i emocjonalny sposób. Unikając patosu, pokazał przede wszystkim ludzi, tworząc przez to – jak sam powiedział: „Taką prywatną opowieść o powstaniach”. Ta opowieść to zdjęcia powstańczych oddziałów, listy, bohaterowie tej korespondencji, niebanalne ujęcia miejsc związanych z powstańczymi walkami (Góra św. Anny), sytuacje, na których złowrogi cień kładą sylwetki strzelających żołnierzy, a wreszcie pamiątki po tych, którzy już odeszli… Kalendarz zawiera dodatkowe karty z rotą przysięgi powstańczej czy słowami popularnej pieśni powstańczej. (Warto podkreślić, że jego przygotowanie było dla drukarni Digitalalbum z Mielca sporym wyzwaniem!). „Metamorfozy 2022” stały się przez to przemyślaną opowieścią, która ma swoją chronologię oraz dobrze puentujące ją zakończenie.
– Jest to bardzo wyjątkowy kalendarz. Praca nad nim zaczęła się praktycznie już w styczniu, ponieważ chcieliśmy uniknąć rutyny i zadęcia – powiedział w czasie wernisażu dyrektor Stanisław Zając. Podkreślił także dążenie Krzysztofa Millera do wykorzystania rodzinnych doświadczeń powstańczych (czerpanie z rodzinnego archiwum) oraz przede wszystkim – poruszenia emocji odbiorców.
Kalendarz można otrzymać w Centrum bezpłatnie (lepiej jednak z udaniem się do pałacu nie zwlekać, ponieważ nakład jest zmniejszony w stosunku do poprzednich lat), wystawę można oglądać do końca roku.
W uroczystości otwarcia ekspozycji i promocji kalendarza wzięli udział m.in. poseł Tomasz Głogowski, prezes Stowarzyszenia Góry Kultury (partner projektu) Anna Gołkowska-Dymarczyk, z Mielca przyjechał także właściciel drukarni Digitalalbum Stanisław Bryg.
Po części oficjalnej uczestnicy imprezy obejrzeli „Sól ziemi czarnej” Kazimierza Kutza w wersji odrestaurowanej cyfrowo.

Zdjęcia: Maciej Goryl

Zadanie dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Śląskiego

Patronat Honorowy: Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala


Partnerzy projektu:

 

   DIGITALALBUM

Sponsorzy projektu:

Logo Serix

Powiat tarnogórski pędzlem i obiektywem – wczoraj i dziś

Powiat tarnogórski pędzlem i obiektywem – wczoraj i dziś

1 października 2021 r. o godz. 17.00 odbył się wernisaż wystawy prac słuchaczy Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku „Powiat tarnogórski pędzlem i obiektywem” jest efektem odbywających się w ciągu kilku ostatnich miesięcy warsztatów malarskich i fotograficznych prowadzonych przez Beatę Hetmańczyk i Sławomira Głaza. Tematem warsztatów  były zabytki i obiekty powiatu tarnogórskiego widziane oczami współczesnego człowieka , porównane i eksponowane wspolnie ze zdjęciami pochodzącymi z czasów bardzo odległych. Zdjęcia  archiwalne zostały udostępnione przez  Muzeum w Tarnowskich Górach.

Wystawa składa się 13 tryptyków, a każdy z nich jest poświęcony jednemu obiektowi. Tym samym na tryptyk złoży się zdjęcie archiwalne, namalowany obraz oraz zdjęcie zrobione współcześnie.

Autorzy zdjęć: Aleksandra Moch, Helena Domańska, Halina Dudek, Marek Krzywiecki, Krystyna Ścisłowska.

Autorzy obrazów: Krystyna Bogacz, Bogusława Gajdos, Anna Wilk, Ludmiła Lechowicz, Ewa Hajduk, Aleksandra Moch, Rozwita Staniszewska, Barbara Pawlak, Józef Borycka, Krystyna Ścisłowska, Małgorzata Wrona, Maria Scheja.

Fot. Helena Domańska (1,2), Sławomir Głaz (3,4)

Powiat tarnogórski pędzlem i obiektywem – wczoraj i dziś

Powiat tarnogórski pędzlem i obiektywem – wczoraj i dziś

Rodzaj wystawy: fotografia archiwalna i współczesna, rysunek/malarstwo

Organizator: Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Autorzy zdjęć: Aleksandra Moch, Helena Domańska, Halina Dudek, Marek Krzywiecki, Krystyna Ścisłowska.

Autorzy obrazów: Krystyna Bogacz, Bogusława Gajdos, Anna Wilk, Ludmiła Lechowicz, Ewa Hajduk, Aleksandra Moch, Rozwita Staniszewska, Barbara Pawlak, Józef Borycka, Krystyna Ścisłowska, Małgorzata Wrona, Maria Scheja.

Zadania dofinansowane ze środków Powiatu Tarnogórskiego na rok 2021

O WYSTAWIE

Wystawa prac słuchaczy Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku „Powiat tarnogórski pędzlem i obiektywem” jest efektem odbywających się w ciągu kilku ostatnich miesięcy warsztatów malarskich i fotograficznych prowadzonych przez Beatę Hetmańczyk i Sławomira Głaza. Tematem warsztatów  były zabytki i obiekty powiatu tarnogórskiego widziane oczami współczesnego człowieka , porównane i eksponowane wspólnie ze zdjęciami archiwalnymi, udostępnionymi przez  Muzeum w Tarnowskich Górach.

Wystawa składa się 13 tryptyków, a każdy z nich jest poświęcony jednemu obiektowi. Tym samym na tryptyk złoży się zdjęcie archiwalne, namalowany obraz oraz zdjęcie zrobione współcześnie.

Schaffgotschowie

Schaffgotschowie

Pełny tytuł: Schaffgotschowie. Potomkowie Piastów i spadkobiercy śląskiego Kopciuszka

Kurator: dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki

Patronat Honorowy: hrabia Hans Ulryk Schaffgotsch, Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala

Projekt: VIII Szlachecki weekend

Loga i nazwy partnerów wydarzenia: Instytur Kultury Rycerskiej w Tarnowskich Górach, Oberschlesisches Landesmuseum Archiwa Państwowe, parafia pw Podwyższenia Krzyża Świętego, Mauzoleum Kopice, Muzeum Piastów Śląskich, Pałac Jedlinka, Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, Muzeum w Wodzisławiu Śląskim, Muzeum Śląska Opolskiego, Biblioteka Śląska, Logo powiatu Tarnogórskiego. Patroni medialni: Gwarek i radio Piekary

O WYSTAWIE

Nakielscy Henckel von Donnersmarckowie, Piastowie z Brzegu oraz śląscy Schaffgotschowie – trzy różne dynastie i wiele wspólnego. Związki łączące wspomniane rody ukazuje wystawa historyczna “Schaffgotschowie. Potomkowie Piastów i spadkobiercy śląskiego Kopciuszka”, zorganizowana w ramach VIII edycji „Szlacheckiego weekendu”.

Zgodnie z tytułem ekspozycja koncentruje się na dziejach Schaffgotschów, jednym z najstarszych i najbardziej zasłużonych rodów arystokratycznych Śląska – ponad 700 lat historii! Główny wątek stanowią  jego piastowskie koligacje, wynikające z faktu ożenku w 1620 r. Hansa Ulryka Schaffgotscha z księżniczką brzeską Barbarą Agnieszką. Spora część ekspozycji jest poświęcona słynnemu mariażowi kolejnego Hansa Ulryka z córką służącej, Joanną Grycik, zwaną śląskim Kopciuszkiem. A jakie tropy wiodą do pałacu w Nakle Śląskim? Także tego można dowiedzieć się z wystawy. 

Eksponaty zgrupowane są tematycznie w trzech salach. W pierwszej sali znajdują się plansze poświęcone arystokratycznym rodom (wystawa stała). Sala edukacyjna mieści książki, artykuły prasowe, plansze tematyczne (np. nowinki prasowe) i genealogiczne. Najcenniejsze eksponaty, odnoszące się do związków łączących Piastów z Schaffgotschami, mieści sala tzw. muzealna. Są tu m.in. starodruki z XVIII w., dokumenty, księgi z XVIII w., pieczęć księcia Jerzego II z 1586 r., monety, pamiątki po Schaffgotschach, miniaturowy Almanach Gotajski z podobizną Emanuela Schaffgotscha (teść Joanny Grycik), replika Bawarskiego Orderu Teresy, który otrzymała Joanna oraz kartusz herbowy.

Widok ogólny sal.

Czwarta wizyta Hansa Ulryka Schaffgotscha

Czwarta wizyta Hansa Ulryka Schaffgotscha

Hrabia Hans Ulrich Schaffgotsch nie mógł być w czerwcu na Prologu VIII Szlacheckiego weekendu i otwarciu wystawy „Schaffgotschowie. Potomkowie Piastów, spadkobiercy śląskiego Kopciuszka” (pandemia), ale zaszczycił Finał tego wydarzenia, który miał miejsce 18 września 2021 r.  Wizyta „głowy rodu” Schaffgotschów wzbudziła ogromne zainteresowanie. Spotkanie poprzedziło zwiedzenie wystawy (prezentowana jeszcze tylko przez tydzień, do 26 września), po której szacownego gościa oprowadził Arkadiusz Kuzio-Podrucki, a także bardziej kameralna rozmowa z udziałem wicestarosty tarnogórskiego Sebastiana Nowaka, pierwszego wiceprezydenta Urzędu Miejskiego w Bytomiu Michała Biedy, przedstawiciela Wydziału Kultury UM w Bytomiu, a także opiekuna i propagatora odbudowy Mauzoleum Schaffgotschów w Kopicach Macieja Mischoka z małżonką, księdza Jarosława Szeląga z parafii w Kopicach oraz oczywiście dyrektora Centrum Stanisława Zająca w roli gospodarza. Na spotkaniu z licznie przybyłymi miłośnikami historii, do których dołączyła senator Halina Bieda, Hans Ulrich Schaffgotsch przedstawił dzieje swojego rodu, opowiedział o działalności gospodarczej i rozkwicie fortuny Schaffgotschów oraz o wydarzeniach po II wojnie światowej, które doprowadziły do zmierzchu tej fortuny. 

Fragment przemównienia harbiego Hansa Ulricha Schaffgotscha:

Szanowni Państwo

Prawie 2 lata temu Pan dr Kuzio-Podrucki zwrócił się do mnie z prośbą, abym objął patronatem obecną wystawę tutaj w Nakle, ponieważ tym razem dotyczy ona historii mojej rodziny. Z wielką radością spełniłem to życzenie, nie wiedząc, co spotka nas wszystkich zaledwie kilka miesięcy później, w związku z Covid-19. Globalna pandemia, która doprowadziła do zastoju nie tylko Europę ale także cały świat. Wystawa, która miała się odbyć już w ubiegłym roku, została przełożona. Dopiero około marca tego roku dowiedziałem się, że wystawa odbędzie się w tym roku od czerwca do września i zapytano mnie czy nadal podtrzymuję swoją deklarację kontynuowania patronatu. Zgodziłem się oczywiście, ale zastrzegłem sobie prawo do osobistej obecności dopiero po zakończeniu szczepienia. Dlatego nie mogłem być obecny na otwarciu, czego bardzo żałuję ale uzgodniliśmy, że będę tu dzisiaj, na ceremonii zamknięcia, aby skierować do Państwa kilka słów.

Pełny tekst przemówienia hrabiego Hansa Ulricha Schaffgotscha