Wykład

Chrzest Śląska – prelekcja

8 lipca 2013

W środę 10 lipca w CKŚ o godzinie 16.30 dr inż. Mieczysław Żeglin opowiadać będzie o chrzcie Śląska, który dokonywał się na naszych ziemiach 1150 lat temu. Spotkanie odbędzie się w ramach projektu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach. W 863 roku władca Państwa Wielkomorawskiego poprosił braci Cyryla i Metodego o poprowadzenie misji chrystianizacyjnej w obrządku słowiańskim. Misja ta objęła także tereny obecnego Śląska, który znajdował się w obrębie władzy tego państwa. Z tej okazji Czechy i Słowacja 5 lipca obchodzą swe święta narodowe, Morawy także czczą święto Cyryla i Metodego, ale na Śląsku ten doniosły fakt historyczny powoli toruje sobie drogę do świadomości jego mieszkańców. Zapraszamy!