Aktualności | Dom Kultury +

Diagnoza w ramach projektu Centrum Kultury Śląskiej – TU (WSPÓŁ)TWORZYMY KULTURĘ

11 czerwca 2024

Na podstawie ankiet oraz rozmów z mieszkańcami, lokalnymi liderami społecznymi i ekspertami Gminy Świerklaniec stworzyliśmy diagnozę, która jest jednym z elementów projektu pt. „Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim – tu (współ) tworzymy kulturę”.

Głównym celem projektu jest zdiagnozowanie potencjału kulturotwórczego i społecznego grup mieszkańców poprzez analizę Ich potrzeb i oczekiwań z obszaru działań Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Dokument ten ma wyznaczyć kierunek, w jakim chce podążać instytucja, żeby dostosować swoją ofertę do potrzeb i oczekiwań jej odbiorców, dotrzeć do nowych grup odbiorców oraz do mieszkańców Nakła Śląskiego oraz Świerklańca, z których mieszkańcy w ogóle albo bardzo rzadko korzystają z oferty placówki.

Dom Kultury+ Diagnoza, PDF (260kB)

Kontur pałacu w Nakle Śląskim i napis Cekuś to zomek.
Logo Ministerstwa Kultruy i Dziedzictwa Naro=dowego, Narodowego Centrum Kultruy orazbprogramu Dom Kultury +. Informacja o dfinansowaniu projektu.