Spotkania edukacyjne | Wykład

Donnersmarckowie a Sarajewo

4 września 2014

Przy wypełnionej sali 3 września 2014 r. o godz. 18.00 dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki wygłosił prelekcję historyczną pt. „Sarajewo – Hohenbergowie – Donnersmarckowie. 1914 – 2014”, z której można było dowiedzieć się, co łączy obydwie rodziny arystokratyczne (chodzi o Donnersmarcków nakielskich) ze słynnym zamachem na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsburga sprzed stu lat.
Wykład odbył się w ramach projektu „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin”, realizowanego przez Centrum Kultury Śląskiej oraz Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach.