Wizyty

Donnersmarckowie brynkowsko-krowiarscy

21 września 2017

W środę 13 września 2017 r. Centrum Kultury Śląskiej, a raczej pałac, odwiedzili kolejni członkowie rodziny Henckel von Donnersmarck wraz ze znajomymi ze Szwecji. Donnersmarkowie reprezentowali inię brynkowsko-krowiarską. Byli to: Theresia hrabina von Mentzingen (córka i wnuczka hrabin Henckel von Donnersmarck, jej matką była hrabina Wilhelmina), Anne Sophie Magarethe hrabina von Henckel-Gaschin von Donnersmarck (przybyła aż z Brazylii) oraz Levin hrabia Wolff Metternich zur Gracht (syn Wilhelminy hrabiny Cesarstwa Wolff Metternich zur Gracht, z domu hrabiny Cesarstwa Henckel von Donnersmarck). Była to już druga wizyta hrabiego Levina, który poprzedi raz pojawił się w pałacu wraz z hrabią Andreasem Henckel von Donnersmarck 15 maja 2015 r. Wszyscy mili goście zostali przyjęci bardzo ciepło i serdecznie,a po pałacu oprowadził ich Arkadiusz Kuzio-Podrucki. (Zdjęcia: Magdalena Zaton)

Od lewej: dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Anne Sophie Magarethe hrabina von Henckel-Gaschin von Donnersmarck, Theresia hrabina von Mentzingen, Levin hrabia Wolff Metternich zur Gracht oraz dyrektor Stanisław Zając.