Aktualności

Dostojne odwiedziny

14 września 2014

Wrzesień 2014 r. okazuje się dla Centrum Kultury Śląskiej miesiącem wizyt przedstawicieli rodu Henckel von Donnersmarck (kilka dni wcześniej bawił tu książę Guidotto von Donnersmarck). Sporą niespodziankę sprawił swą wizytą 13 września opat Grzegorz OCist hrabia Henckel von Donnersmarck (właściwie Maria Ulrich Karl Graf Henckel von Donnersmarck), bratanek hrabiego Łazarza V Henckel von Donnersmarck, ostatniego pana na pałacu w Nakle Śląskim (i wnuk hrabiego Edwina). Opat Grzegorz jest zakonnikiem zakonu cystersów i wysokiej rangi dostojnikiem kościelnym, związanym z klasztorem w Heiligenkreuz, w którym do 2011 r. pełnił funkcje przełożonego. Przez wiele lat był dyrektorem Papieskiego Dzieła Misyjnego w Austrii (za czasów papieża Polaka Jana Pawła II Świętego). Jako wikariusz kapituły Orderu Złotego Runa Domu Habsburgów był bliskim współpracownikiem zmarłego parę lat temu arcyksięcia dr. Ottona von Habsburg-Lothringen, ostatniego następcy tronu Austro-Węgier. Trzy lata temu udzielał w imieniu papieża Benedykta XVI ślubu księciu Jerzemu Fryderykowi von Preussen i księżniczce Zofii von Isenburg. Jerzy Fryderyk Prinz von Preussen jest pretendentem do tronu królestwa Prus i Cesarstwa Niemieckiego, szefem dynastii Hohenzollernów.
Była to zaledwie druga wizyta w tym pałacu opata Grzegorza OCist (urodził się w 1943 r. we Wrocławiu, jego rodzice wyjechali ze Śląska w 1945 r.), poprzednio bawił tu w 1977 r. Zwiedzając rezydencję dziadków, ze wzruszeniem oglądał dokumenty – listy, zdjęcia – zgromadzone w tzw. „Saloniku hrabiego”. W rozmowie z Arkadiuszem Kuzio-Podruckim, który był jego przewodnikiem, wyraził zachwyt nad obecnym stanem pałacu, co znalazło także odzwierciedlenie w jego wpisie do naszej kroniki, a przede wszystkim w zapowiedzi towarzyszenia hrabiemu Andrzejowi w jego wizycie w maju 2015 r.
Opatowi towarzyszył m.in. były prezydent Bytomia Piotr Koj.