Aktualności

Dzień polsko-czesko-niemiecki

Wtorek 20 sierpnia 2013 r. był dla Centrum Kultury Śląskiej dniem wyjątkowo międzynarodowym, pałac w Nakle Śląskim odwiedziły bowiem dwie wycieczki z udziałem Polaków, Czechów i Niemców (łącznie około 30 osób). Pierwsza z nich składała się z uczestników międzynarodowego pleneru malarskiego organizowanego przez Stowarzyszenie Artystów Śląskich, drugą stanowiła grupa Niemców, którzy objeżdżali śląskie zamki i pałace. Ci drudzy przeżyli w pałacu wiele zaskoczeń, ponieważ znając nazwisko Henckel von Donnersmarck dzięki filmowi „Życie na podsłuchu” Floriana Henckel von Donnersmarcka, potomka dawnych właścicieli pałacu w Nakle Śląskim, nie mieli pojęcia, jak wielką fortuną na Śląsku dysponowała przed wojną ta rodzina. Sporym zaskoczeniem było także pięknie odremontowane wnętrze siedziby CKŚ, na co raczej nie wskazuje nieco nadszarpnięta zębem czasu elewacja budynku. Obecnie prezentowane wystawy wzbudziły żywe zainteresowanie zwiedzających, którzy robili dużo zdjęć. Największy entuzjazm Niemców wzbudziła ekspozycja… „W epoce Frani”, będąca sentymentalną wycieczką w przeszłość. Jak widać, nasze oba narody mają w tym względzie wiele wspólnego.