e-PAŁAC

e-TONY

e-HISTORIE

 e-Pałac to nazwa projektu mającego na celu prezentowanie znaczących aspektów programu działalności Centrum Kultury Śląskiej w wersji dla mediów elektronicznych. Specyficzne warunki funkcjonowania kultury w czasie epidemii koronawirusa skłoniły instytucje do poszukiwania takich form działania, które nie wymagałyby bezpośredniego, tradycyjnego uczestnictwa odbiorcy kultury. E-Kontakty z takim odbiorcą stanowią także znak czasów, w których żyjemy. Czasów, w których wiele inicjatyw przenosi się do e-Przestrzeni. Centrum Kultury Śląskiej postanowiło przystosować się do tych nowych okoliczności i zrealizować pakiet propozycji, któremu nadaliśmy nazwę e-Pałac. Obejmują one podstawowe i najważniejsze aspekty funkcjonowania naszej Instytucji.

e-TONY

Od maja 2020 r. Centrum realizuje koncerty online, emitowane za pośrednictwem Facebooka. Cykl nosi nazwę e-Tony. Wszystkie koncerty są dostępne na naszym kanale YouTube.

Zapowiedż projektu “e-Tony”.

e-HISTORIE

Strona poświęcona jest spotkaniom z przeszłością, którą przybliża historyk dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki. Przez jego opowieści przewijają się dzieje nakielskich Henckel von Donnersmarcków. Wszystkie e-historie są dostępne na naszym kanale YouTube.