Spotkania edukacyjne | Wystawa czasowa 2017

Edukacja w Centrum

1 marca 2017

W chwili obecnej w Centrum Kultury Śląskiej prezentowane są dwie wystawy o charakterze edukacyjnym. Pierwsza z nich to opracowana przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wystawa
„Na granicy. Rzecz o Górnym Śląsku w 95. rocznicę podziału”, która poświęcona jest istniejącemu w latach 1922-1939 podziałowi Górnego Śląska na część polską i niemiecką. Wystawa przybliża okoliczności wytyczenia tej granicy oraz jej przebieg, dokumentując to mapami oraz zdjęciami archiwalnymi i współczesnymi. Ekspozycję uatrakcyjnia replika przejść granicznych i słupka granicznego. Głównym celem wystawy jest przybliżenie szerszym kręgom, przede wszystkim młodzieży, tego mało już dziś znanego rozdziału górnośląskiej historii. W związku z tym Centrum zaprasza szkoły do udziału w lekcji historycznej połączonej ze zwiedzaniem pałacu z przewodnikiem.
Maksymalna wielkość grupy: 25 osób
Opłata za wstęp: 2 zł od osoby (przewodnik jest bezpłatny)
Czas: lekcja – 45 min; zwiedzanie – 45 min
Termin zwiedzania należy ustalić telefonicznie.
Wystawa będzie dostępna do 15 kwietnia.

Druga wystawa to „Odczytano z torfowisk. Początki i sposoby pozyskiwania metali na terenie tarnogórskiego obszaru kruszconośnego” przygotowana przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Na pozór mało ciekawe dla laika obiekty i informacje tej ekspozycji zawierają w sobie sobie niezwykłe odkrycie. Jak wynika bowiem z badań przeprowadzonych na wydmie oraz w torfowisku w okolicach Miasteczka Śląskiego, już 11,5 tysiąca lat temu odbywała się tam produkcja przemysłowa na dużą skalę. Świadczą o tym dziwne substancje przypominające kawałki betonu, które w tego typu glebie nie powinny się znaleźć. Na zwiedzających czekają gabloty ze znaleziskami oraz szesnaście plansz z wynikami badań, pokazującymi m.in. metody badania torfowisk, rodzaje kopalin i minerałów wydzielonych z różnowiekowych warstw torfu, ślady dawnych kultur znajdowane na wydmach przy torfowiskach. Przedstawiono również, sugerowane wynikami badań, metody możliwego pozyskiwania metali w prehistorii. We wspomnianych gablotach można zobaczyć hematyt z czasów rzymskich, liczący kilka tysięcy lat węgiel drzewny, rudę żelaza, żużle z wytopkami miedzi, ołowiu, a także bardzo tajemniczy eksponat w formie półmiska, na który składa się piasek spojony tlenkiem cynku pochodzenia hutniczego i substancji organicznych pochodzenia roślinnego. Na życzenie udostępniamy dwuczęściowy film „Ekspedycja”, pokazujący badania torfowisk (z wyjątkiem 2 i 3 marca).
Wystawa czynna jest do 15 marca 2017 r.