Publikacja

Elegancko o wystawach

19 sierpnia 2013

Zwiedzający wystawy w Centrum Kultury Śląskiej mają do swej dyspozycji „Przewodnik po wystawach”, który informuje nie tylko o tym, co można zobaczyć w salach ekspozycyjnych, ale także o dziejach pałacu Donnersmarcków w Nakle Śląskim oraz o celach i istocie działania CKŚ. Elegancka broszura budzi duże zainteresowanie zwiedzających. Szata graficzna przewodnika jest dziełem Zenona Dyrszki, absolwenta ASP w Krakowie i jej Wydziału Grafiki w Katowicach. Pan Dyrszka nie tylko zajmuje się oprawą graficzną różnych publikacji, ale tworzy też własne dzieła. W chwili obecnej w Centrum prezentowany jest jego niezwykle interesujący cykl grafik, zatytułowany „Dżungla”.