Edukacja | Wykład

Emocje w filmie i internecie

18 października 2013

W Centrum Kultury Śląskiej odbyły się już (18 października 2013 r.) pierwsze zajęcia w ramach edukacyjnego projektu „Polacy w sieci…, czyli filmowo-cyfrowe życie emocjonalne Polaków”, prowadzonego przez Jakuba Pudełko.

Znany z prelekcji w kinie studyjnym „Olbrzym” przy TCK w Tarnowskich Górach Jakub Pudełko zaproponował takie spotkania z dziećmi i młodzieżą, aby opowiedzieć im o niepożądanych zjawiskach i zachowaniach emocjonalnych na przykładzie filmów fabularnych i filmików internetowych. Uświadomienie im negatywnych konsekwencji takich zachowań ma na celu przygotowanie młodych ludzi do bardziej świadomego odbioru treści sączących się z internetu oraz umiejętności krytycznej oceny internetowego przekazu.
W pierwszym spotkaniu, którego tematem były „Metamorfozy złości i przejawy wstrętu na przełomie XX i XXI wieku”, Pudełko omówił dwa problemy: negatywne emocje kierujące zachowaniami bohaterów polskich filmów i seriali oraz „hejty i lajki” czyli dobro i zło w przestrzeni polskiego internetu (m.in. na przykładzie portali poświęconych celebrytom). Prelekcja została zilustrowana urywkami filmów i filmików internetowych. I chyba ta część internetowa skuteczniej przemówiła do dzieci, które w kilku momentach reagowały na wykład bardzo żywo, co świadczy, że ta sfera ludzkiej działalności jest im już nieobca i że warto takie zajęcia edukacyjne z nimi prowadzić. Przybyłe z gimnazjalistami nauczycielki, panie Lidia Rupik i Joanna Olech-Cofałka, oceniły tę inicjatywę pozytywnie, choć uznały, że warto byłoby wzbogacić prezentację także o późniejszą dyskusję.
Więcej na temat zajęć znajduje się w sekcji „Ogłoszenia”.