Wernisaż

„FORMA. Człowiek. Transformacja. Sztuka. Reakcja” – wernisaż

17 stycznia 2017

Wystawą „FORMA. Człowiek. Transformacja. Sztuka. Reakcja” Centrum Kultury Śląskiej zainaugurowało – z wielkim sukcesem – sezon wystawienniczy w 2017 r. Wernisaż odbył się w niedzielę 15 stycznia przy bardzo dużej liczbie gości, którzy mogli obejrzeć prace aż 24 artystów różnych pokoleń i różnych środowisk artystycznych, w tym katowickiego, krakowskiego i wrocławskiego. (Plastycy są wychowankami m.in. Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i Krakowie oraz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.)
Ekspozycja została zrealizowana w ramach X edycji podyplomowych studiów z Historii Sztuki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pod kierownictwem dr hab. Irmy Koziny. Wybór pałacu w Nakle Śląskim nie był przypadkowy. Zaproponowali go „studenci” z Tarnowskich Gór: Teresa Staszewska, Paweł Zaremba, Marek Panuś, Magdalena Kapela oraz Grzegorz Wilk, którzy kierowali się chęcią promocji pałacu oraz Tarnowskich Gór. Propozycja została zaakceptowana przez innych z dużym entuzjazmem.

Nadzorujący artystów kuratorzy (w liczbie 18) postawili sobie za cel zaprezentowanie potencjału i różnorodności tkwiącej w sztuce współczesnej, co zostało na tej ogromnej, zajmującej aż 6 sal wystawie uwidocznione bardzo wyraźnie. Jak napisano w folderze wystawy „Głównym wątkiem „FORMY…” jest Człowiek i różnorodność obszarów, w których się porusza. Taki zamysł wynika w głównej mierze ze zderzenia odmiennych charakterów i obszarów zawodowych słuchaczy studiów. (…) W efekcie powstała mozaika, która pozwala szeroko spojrzeć na to, co dzieje się we współczesnej sztuce Śląska i Małopolski”.

Witając gości, dyrektor Stanisław Zając podkreślił bardzo ważny aspekt ekspozycji – szeroki zakres działań związanych z jej przygotowaniem oraz promocją stał się cenną praktyką, która doskonale przygotowała jej uczestników do pracy w kulturze. Ze swej strony dr Irma Kozina podziękowała Centrum Kultury Śląskiej za dużą otwartość na śmiałe i odważne propozycje. W części artystycznej wystąpił duet jazzowy Aleksandra Leśniewicz (wokal) i Wojciech Świerczyna (gitara).

Obszerny zakres wystawy i duża różnorodność prac sprawiły, że goście wernisażu bardzo długo przechadzali się po salach pałacu, studiując uważnie pokazane w nich dzieła. Warto nadmienić, że i sam pałac wywarł wielkie wrażenie na przybyszach z Krakowa, którzy odwiedzili Centrum po raz pierwszy. Rozmowy o sztuce toczyły się bardzo długo…

Pełna lista artystów i kuratorów znajduje się w opisie wystawy.

Fot. Magdalena Zaton