Aktualności

Goście z Zabrza

27 marca 2013

W sobotę 23 marca 2013 r. w siedzibie Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim zrobiło się rojno i gwarno, a to za sprawą wycieczki z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, która zorganizowała wyprawę „Pałace śląskich przemysłowców”.

Uczestników wycieczki powitali w gościnnych progach pałacu dyrektor CKŚ Stanisław Zając oraz dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki. Jak się okazało, był to jedyny obiekt związany z Donnersmarckami, w którym zabrzańskim wycieczkowiczom pozwolono wejść do środka. Brak eksponatów w pełni rekompensowały barwne opowieści dr. Kuzio-Podruckiego na temat budowli i jej dawnych mieszkaców. Goście – a było wśród nich bardzo wiele młodzieży – z dużym zainteresowaniem oglądali zachowane elementy dekoracyjne, a na zakończenie nagrodzili gospodarzy gorącymi brawami. Miła atmosfera tego spotkania wróży dobrą współpracę między CKŚ i Muzeum Górnictwa Węglowego. (reg)