METAMORFOZY

Od VII edycji (rok 2018) tematyka projektu nie dotyczy już wizerunków zasłużonych postaci śląskiej sceny kulturalnej, ale jest w pewnym sensie kontynuacją poprzednich. Pozostając przy zadawaniu poważnych pytań o korzenie, tożsamość i tradycję tego regionu, stanowi próbę uchwycenia „śląskości” i „Śląska” w trakcie przemian – METAMORFOZ. Wszak kultura, tradycja, obyczaj, nauka są tym, co Twórcy Kultury Śląskiej – nie wyłączając w tym zwykłych ludzi – na przestrzeni wieków wykreowali i co ulegało zmianom oraz podlega nieustannej ewolucji. 12 artystycznych fotografii-kolaży, będących jednocześnie kartkami z kalendarza dotyka między innymi tak charakterystycznych zjawisk dla Śląska, jak rodzina, praca, kuchnia, tolerancja, otwartość, tożsamość czy religia w obliczu ich przeistoczeń. Ten osobliwy punkt widzenia, oparty na zamiarze wydobycia i zatrzymania w formie fotograficznego kolażu, jest gestem dotarcia do „nieuchwytnego”, trudno definiowalnego, a zatem z gruntu rzeczy śląskiego. Tygiel kulturowy, mieszanie się wpływów polskich, niemieckich, czeskich i żydowskich; różne języki; możliwość współobcowania różnych kuchni, wyznań, tradycji, koncepcji architektonicznych, matriarchatu i patriarchatu to w istocie fenomen Śląska.

W edycjach VIII i IX  projekt odnosi się do 100. rocznicy powstań śląskich, pokazanych z perspektywy współczesności.