MINORITY REPORT

Cykl spotkań, których celem było przybliżanie mniejszości narodowych zamieszkujących współczesną Polskę – ich dzieje, tradycje, związki z Polską, wkład w kulturę naszego kraju.

Projekt był realizowany w latach 2016 – 2018 we współpracy z Klubem „Pochwała inteligencji na Górnym Śląsku”, który prowadził Kamil Łysik., oraz ze Stowarzyszeniem Góry Kultury.