RAJD ROWEROWY

– Śladami górnośląskiej szlachty… i nie tylko

Impreza cykliczna, będąca integralnym elementem Szlacheckiego weekendu i stanowiąca bardzo atrakcyjną, skierowaną do wszystkich grup wiekowych formę upowszechniania wiedzy historycznej.

Trasa rajdu każdorazowo wiedzie szlakiem rezydencji lub innego rodzaju obiektów związanych ze śląską arystokracją, o których opowiada w czasie postojów dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki. Przy tej okazji promowane są także walory turystyczno-rekreacyjne powiatu tarnogórskiego. Rajd kończy się piknikiem, w czasie którego uczestnicy mogą skorzystać z posiłku (grochówka, kiełbasa z grilla), a od 2016 r. także losują nagrody, ufundowane przez przedstawicieli różnych firm. Warto nadmienić, że naszą inicjatywę bardzo chętnie wsparła społeczność Nakła Śląskiego i okolic: sklepy, apteka, drobni lokalni przedsiębiorcy. Taka właśnie formuła rajdu – łączenie sportu, rekreacji i turystyki z edukacją historyczną – cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców całego Śląska (w tym całych rodzin), o czym świadczy rekordowa frekwencja: liczba uczestników przekracza 200! To także znakomity dowód na wysoką ocenę poziomu organizacji imprezy oraz jej atrakcyjności.

Projekt jest zatem tak pomyślany, aby zachęcać do uczestnictwa osoby w różnym wieku (od młodzieży po seniorów) i o różnych zainteresowaniach, oraz aby integrować miejscowe – i nie tylko – społeczeństwo wokół idei poznawania historii swojego regionu. Szczególnym sukcesem, przy rekordowej frekwencji około 200 osób, okazał się w tej dziedzinie rajd rowerowy „Śladami górnośląskiej szlachty”, w którym uczestniczą całe rodziny i miłośnicy turystyki rowerowej. Dzięki opowieściom dr Kuzio-Podruckiego na przystankach związanych z historią (pałace, dworki, kopalnia, kościół) przejażdżka rowerowa zyskuje dodatkowy walor edukacyjny.