SZLACHECKI WEEKEND

Szlachecki weekend” to jeden z najważniejszych projektów realizowanych w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Fakt istnienia takiego projektu w tym miejscu wydaje się być czymś oczywistym, zważywszy na to, że siedzibą Centrum jest pałac zbudowany przez rodzinę Henckel von Donnersmarck. Ale to niejedyny trop wiodący do genezy tej cyklicznej imprezy. Kolejny z nich wiąże się z tym, że Centrum ma wpisane w swój program krzewienie wiedzy historycznej na temat regionu śląskiego i – za sprawą historyka, dr Arkadiusza Kuzio-Podruckiego, autora wielu publikacji naukowych – specjalizuje się w dziejach śląskiej arystokracji. Taką właśnie rolę pełni nasz „weekend”, organizowany od 2014 r.

Podstawowa formuła programu obejmuje sobotnie otwarcie wystawy o charakterze historycznym oraz niedzielny rodzinny rajd rowerowy „Śladami górnośląskiej szlachty”, a każda z edycji jest poszerzana o dodatkowe wydarzenia. Dotychczas były nimi m.in.: projekcja filmu „Gloria i exodus – dzieje i upadek śląskiej szlachty” połączona ze spotkaniem z reżyserami Andrzejem Klamtem i Ronaldem Urbańczykiem oraz występującym w filmie hrabią Mikołajem von Ballestremem w 2014 r. (od tego właściwie wszystko się zaczęło), spektakle słowno-muzyczne „W salonie hrabiny Laury” i „Czekając na Chopina”, koncert muzyczny w wykonaniu przedstawicieli rodu von Wrochem, promocja monografii rodu von Hochberg „Hoberg, Hohberg, Hochberg. Trzy nazwiska, jeden ród” połączona ze spotkaniem z hrabią Janem Henrykiem XXII von Hochberg zu Fürstenstein . Szczególnie ważnym przedsięwzięciem, na skalę całego regionu, była wielka wystawa „Śląska szlachta – między Śląskiem a Europą” (maj – wrzesień 2015 r.), którą uroczyście otworzył – w otoczeniu licznej rodziny – hrabia Andrzej Henckel von Donnersmarck, wnuk ostatniego właściciela pałacu w Nakle Śląskim. Wystawa została przez nich oceniona bardzo wysoko.

Projekt jest zatem tak pomyślany, aby zachęcać do uczestnictwa osoby w różnym wieku (od młodzieży po seniorów) i o różnych zainteresowaniach, oraz aby integrować miejscowe – i nie tylko – społeczeństwo wokół idei poznawania historii swojego regionu. Szczególnym sukcesem, przy rekordowej frekwencji około 200 osób, okazał się w tej dziedzinie rajd rowerowy „Śladami górnośląskiej szlachty”, w którym uczestniczą całe rodziny i miłośnicy turystyki rowerowej. Dzięki opowieściom dr Kuzio-Podruckiego na przystankach związanych z historią (pałace, dworki, kopalnia, kościół) przejażdżka rowerowa zyskuje dodatkowy walor edukacyjny.