TWÓRCY KULTURY ŚLĄSKIEJ

W latach 2013 – 2018 Centrum Kultury Śląskiej realizowało autorski i rozpoznawalny już w całym regionie projekt fotograficzny „Twórcy Kultury Śląskiej”. Jego zamysłem było inne spojrzenie na kulturowy Śląsk, postrzegany w potocznej świadomości przez wielu Polaków ciągle jeszcze przez pryzmat pewnego stereotypu: „Gustlików, gołębi, krupnioków, skata, wodzionki, malowniczego familoka…”. Co więcej, do dzisiaj pokutuje szablonowy obraz Śląska jako krainy przemysłowej pozbawionej ambitniejszego zaplecza kulturalnego . Tymczasem jest to miejsce, które w sferze kultury na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat stało się jednym z najważniejszych w Europie. Ten odmienny od obiegowego wizerunek propagował właśnie projekt „Twórcy Kultury Śląskiej” – wystawa i kalendarz – a całości patronowała idea naszej instytucji: „aby śląskie dawało do myślenia”.
Autorami zdjęć są Krzysztof Miller i Marek Wesołowski, członkowie ZPAF Okręg Dolnośląski.

O GENEZIE

Kultura śląska to specyficzny tygiel, w którym, historycznie rzecz ujmując, mieszają się kultury niemiecka, czeska, polska i żydowska. Wielokulturowość to cecha wyróżniająca nasz region. Ale jednocześnie ta osobliwa mieszanina to bogactwo i fenomen. Można by tym samym powiedzieć, że europejskość śląskiej kultury jest niezaprzeczalna. Dla pozostałej części naszej ojczyzny stanowiło to pewien kłopot. Rodacy najczęściej postrzegali Śląsk z perspektywy przaśnej kultury ludowej, „Barbórki”, krupnioka i piwa. Na szczęście zarówno kultura robotnicza, zwana obiegowo „niską”, jak i ta wysoka rozwijały się na Śląsku obok siebie. Jak się okazuje, wielokulturowość i niezwykła różnorodność była i jest nadal w stanie łączyć ludzi. Mieszkańcy Śląska odnajdują w ten sposób nie tylko pasję, ale również klucz do porozumienia ponad wszelkimi podziałami i różnicami. Dzięki temu, że powstało miejsce, którym jest Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim, gdzie ludzie kultury (twórcy i miłośnicy sztuki) mogą się ze sobą spotykać, dyskutować, spierać, a nade wszystko tworzyć zrodził się pomysł powołania do życia galerii portretu współczesnych twórców naszego regionu. Jest to dopiero początek kolekcji, pierwszy krok. Jest to też próba przekonania wielu osób, że nie tylko materią żyje człowiek, ale również wartościami duchowymi, albowiem dzięki sztuce nasze życie staje się bogatsze, piękniejsze, głębsze, lepsze i po prostu prawdziwsze.

Krzysztof Miller