Wiosenne ASPiracje 2019

Zbigniew Furgaliński „Horyzonty”

AUTOR

Prowadzi Pracownię Sztuk Wizualnych na Wydziale Projektowym Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Specjalizuje się w litografii barwnej, malarstwie sztalugowym i architektonicznym.

WYSTAWA

Tematem łączącym obrazy był horyzont, rozumiany przez Autora jako granica, pojęcie fizyczne i metafizyczne zarazem. Pokazał to w postaci ekstraktu pejzażu, doprowadzonego do znaku elementarnego, którym jest pozioma linia, wzbogacona o przenikające spod obrazu pulsujące światło.

POZOSTAŁE EDYCJE

2022

2021

2020

2018

2017

2016

2015

2014