Wiosenne ASPiracje 2020

Jacek Rykała „Czarne słońce”

AUTOR

Malarz, poeta, reżyser, dramaturg. Jest profesorem zwyczajnym Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie prowadzi Pracownię Malarstwa. Specjalnością tego artysty jest portretowanie miejskich podwórek oraz zaułków, w których pobrzmiewa głęboka fascynacja dawno minioną epoką dzieciństwa.

WYSTAWA

Ma charakter retrospektywny. Zostały na niej pokazane najważniejsze prace prof. Jacka Rykały z okresu ostatnich 20 lat, ale około połowa to obrazy nowe, w tym prezentowane po raz pierwszy właśnie na wystawie w Centrum.

POZOSTAŁE EDYCJE

2022

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014