Aktualności

Inkubator Przedsiębiorczości – podsumowanie

23 kwietnia 2015

Centrum Kultury Śląskiej miało okazję gościć w środę 22 kwietnia 2015 r. uczestników projektu „Drogowskaz na przedsiębiorczość”, realizowanego w okresie 1.09.2012 – 31.05.2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

W czasie konferencji, zorganizowanej przez Inkubatora Przedsiębiorczości, omówiono założenia projektu, podsumowano zrealizowane zadania oraz osiągnięte rezultaty. Przedsiębiorcy zaprezentowali ofertę swoich firm powstałych w ramach projektu i podzielili się doświadczeniami nabytymi w okresie pierwszego roku prowadzenia działalności biznesowej. Wyjątkowo smaczną prezentację swoich dokonań przygotowała pani Barbara Bodora, która założyła firmę ciastkarską „Maszkiety u Berbli”.