Aktualności

Inkubator Przedsiębiorczości – podsumowanie

Centrum Kultury Śląskiej miało okazję gościć w środę 22 kwietnia 2015 r. uczestników projektu “Drogowskaz na przedsiębiorczość”, realizowanego w okresie 1.09.2012 – 31.05.2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI “Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 “Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

W czasie konferencji, zorganizowanej przez Inkubatora Przedsiębiorczości, omówiono założenia projektu, podsumowano zrealizowane zadania oraz osiągnięte rezultaty. Przedsiębiorcy zaprezentowali ofertę swoich firm powstałych w ramach projektu i podzielili się doświadczeniami nabytymi w okresie pierwszego roku prowadzenia działalności biznesowej. Wyjątkowo smaczną prezentację swoich dokonań przygotowała pani Barbara Bodora, która założyła firmę ciastkarską “Maszkiety u Berbli”.