Konkurs

IV Konkurs Sztuki Intuicyjnej im. Juliusza Marcisza

18 lipca 2013

ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie „Barwy Śląska” w Rudzie Śląskiej
Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim
Stanisław Gerard Trefoń – właściciel kolekcji „Barwy Śląska”
Zapraszają do udziału w
IV KONKURSIE
SZTUKI INTUICYJNEJ im. JULIUSZA MARCISZA
Temat konkursu:
„GINĄCA ARCHITEKTURA”
CEL KONKURSU:
Celem konkursu jest propagowanie i promocja twórczości amatorskiej będącej symbolem samorealizacji i kultury naszego regionu.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby amatorsko zajmujące się malarstwem. Uczestnicy mogą złożyć maksymalnie cztery prace w technice malarskiej: akryl, olej, akwarela, w terminie przewidzianym w regulaminie. Do konkursu zakwalifikowane zostaną prace nigdzie nieprezentowane, oprawione w listwy lub proste, niezdobione ramy, a na odwrocie opatrzone metryczką zawierającą:
Imię i nazwisko malarza – adres korespondencyjny – telefon kontaktowy – tytuł – technikę w jakiej została wykonana
Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą (na koszt własny) do siedziby Stowarzyszenia „Barwy Śląska” w Rudzie Śląskiej przy ulicy Młyńskiej 16 do dnia
10 września 2013-07-16
Konieczne jest też wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 20 zł. na konto:
63 1050 1331 1000 0023 3375 9146 ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddz. Ruda Śląska, z adnotacją na przekazie: wpisowe na „IV Konkurs Twórczości Intuicyjnej im. Juliusza Marcisza”.
Kserokopię dowodu wpłaty należy dostarczyć wraz z pracami. Wpłaty można też dokonać osobiście u Organizatora przy składaniu prac.
Otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników odbędzie się 14 października 2013 r. w Śląskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, ul. Szyb Walenty 26, 41-700 Ruda Śląska o godzinie 17.00. Wystawa pokonkursowa oraz przyznanie nagród odbędzie się 28 października w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim o godzinie 17.00
Wystawa pokonkursowa w pałacu w Nakle Śląskim będzie trwać do końca roku 2013.
Prace po wystawie należy odebrać w siedzibie Kolekcji „Barwy Śląska” w Rudzie Śląskiej, ul. Młyńska 16 (Halemba) do końca roku 2013. Nieodebrane prace przechodzą na własność Organizatora. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i foldery z wystawy, a najlepsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania eksponowanych prac w katalogu, folderach, plakatach i mediach celem upowszechnienia imprezy. Organizatorzy przewidują także możliwość pokazania wystawy lub jej części w innych placówkach i galeriach, o czym twórcy zostaną poinformowani. Podpisanie przez autora karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem zasad regulaminu niniejszego konkursu. O wszelkich zmianach wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami: 609 142 554, 536 865 540 lub 32 441 60 28.

Na zdjęciu: Andrzej Karpiński „Stare podwórko”, Klejnoty kolekcji Trefonia, Centrum Kultury Śląskiej