Szlachecki weekend

IX Szlachecki weekend – dzień 1

25 września 2022

Sobotnia część IX edycji „Szlacheckiego weekendu” – 17 września 2022 r. –była wyjątkowo bogata w wydarzenia, ponieważ złożyło się na nią aż 9 punktów programu. Najważniejszy z nich to oczywiście otwarcie wystawy historycznej, w bieżącym roku poświęconej niepospolitym „Damom śląskiej arystokracji”. Poprzedził je „Piknik przed pałacem” oraz realizacja zadania w ramach 30. Europejskich Dni Dziedzictwa, którego hasło brzmiało „Połączeni dziedzictwem”.

PIKNIK POD PAŁACEM

Ranek i południe, czyli „PIknik pod pałacem”, należały do dzieci. W tej części programu „IX Szlachecki weekend” uroczyście otworzyli hrabia Hugo (dyrektor Stanisław Zając) oraz hrabina Laura (Anna Kempa-Gąsior), która sprawowała pieczę nad niektórymi atrakcjami tego dnia.

Na „Pikniku pod pałacem”, po części przygotowanym przez Tarnogórską-Rodzinkę.pl, najmłodsi brali udział w grach, także tych dawnych, XIX-wiecznych, jak krokiet, zabawach i warsztatach, czemu towarzyszyły stragany z rękodziełem.

30. EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA – EMOTIKONY I SMARTFONY – KOMUNIKACJA DAWNIEJ I DZIŚ

Środkowa część programu stanowiła realizację 30. Europejskich Dni Dziedzictwa i ich hasła „Połączeni dziedzictwem”. Chodziło w nich o pokazanie, że „Zarówno symboliczne sposoby porozumiewania się, jak i okazje oraz miejsca sprzyjające wymianie myśli i idei, infrastruktura, wielkie konstrukcje i wynalazki techniczne sprzyjają utrzymywaniu łączności oraz więzi nie tylko ze współczesnymi nam ludźmi, ale – za pomocą zarejestrowanych słów i obrazów – także z przeszłością.” I właśnie sposoby dawnej komunikacji w aspekcie współczesnych emotikonów stanowiły clou pomysłu Centrum, którego tytuł brzmiał: „Emotikony i smartfony – komunikacja dawniej i dziś”. Opowiadała o tym w trakcie dwóch tur spotkań z uczestnikami wydarzenia hrabina Laura (w tej roli Anna Kempa-Gąsior, autorka programu), która zapoznała ich ze sposobem pisania wizytówek, mową kwiatów, językiem wachlarza, zwyczajami balowymi, a przy okazji z tym, co w dawnym świecie było niewidzialne, czyli z damską bielizną spod krynoliny. Goście nie tylko słuchali opowieści hrabiny Laury, ale także byli wciągani do zabawy, będącej doskonałym wprowadzeniem do otwarcia wystawy „Damy śląskiej arystokracji”.

Przeprowadzenie obydwu części programu stało się możliwe dzięki dużej pomocy młodych wolontariuszy – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

DAMY ŚLĄSKIEJ ARYSTOKRACJI – OTWARCIE WYSTAWY

Popołudnie stało już pod wyraźnym znakiem dam, tych z wystawy, ale także z opowieści dr. Jacka Kurka „Ogród Luizy. Śląska muzyka o kobietach” oraz z koncertu zespołu skrzypcowego AQuartet „Kobiety i o kobietach”.

Ekspozycję „Damy śląskiej arystokracji” zorganizowało Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga – w ścisłej współpracy z Centrum, przy dofinansowaniu ze środków budżetu Województwa Śląskiego. Biogramy 13 arystokratek opracowała Anna Kempa-Gąsior. Na 24 planszach (poza tekstowymi są także plansze ze zdjęciami) zostały pokazane historie następujących pań: księżna Jadwiga śląska, księżna Karolina – ostatnia z polskiej i śląskiej dynastii Piastów, Luiza Sułkowska, S. Maria Gabrielis (Monika) hrabianka von Ballestrem, Matka Ewa – baronówna von Tiele-Winckler, Waleska de Bethusy-Huc, hrabianka Anna von Adlersfeld-Ballestrem, księżna Maria Teresa Oliwia Hochberg von Pless, Blanka de Paiva – hrabina Henckel von Donnersmarck, hrabina Maria von Maltzan, Gabriela von Thun und Hohenstein, hrabina Joanna Gryczik von Schomberg-Godulla oraz hrabina Laura Henckel von Donnersmarck. Swoimi refleksjami na ich temat Anna Kempa-Gąsior podzieliła się w czasie oprowadzania. Miało ono miejsce pomiędzy prelekcją dr. Jacka Kurka „Ogród Luizy. Śląska muzyka o kobietach” a koncertem AQuartetu.

Dr Jacek Kurek: „Ogród Luizy. Śląska muzyka o kobietach”

AQuartet: „Kobiety i o kobietach”.

AQuartet zagrał popularne utwory o tematyce kobiecej, m.in. „Carmen” z opery Georgesa Bizeta, „Michelle” zespołu The Beatles, filmowa „Ada to nie wypada” oraz ogniste tango z „Zapachu kobiety”. Było to bardzo magiczne zwieńczenie tego pełnego wrażeń dnia.

W „Szlacheckim weekendzie” uczestniczyła starosta tarnogórska pani Krystyna Kosmala, która objęła wydarzenie Patronatem Honorowym.

Fot. Michał Lerka

PODZIĘKOWANIE

Centrum Kultury Śląskiej składa gorące podziękowanie za pomoc w organizacji tego wydarzenia następującym instytucjom oraz osobom:

Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga – za pozyskanie funduszy na realizację projektu „Damy śląskiej arystokracji”. Prezes SMNŚl pani Ilona Kapica stoi pierwsza z prawej, obok dyrektor Stanisław Zając i kuratorka wystawy Anna Kempa-Gąsior

Tarnogórska.Rodzinka.pl – za organizację pikniku

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu filia nr 1 w Nakle Śląskim – za przygotowanie oraz realizację „Teatrzyku Kamishibai”, a także warsztatów artystycznych i rysunkowych

Opera Śląska w Bytomiu – za udostępnienie kostiumów

dr Jacek Kurek – za wykład „Ogród Luizy. Kobiety w muzyce śląskiej”

AQuartet – za piękny koncert „Kobiety i o kobietach”, trafny dobór repertuaru oraz „konferansjerkę” przybliżającą sylwetki kobiet prezentowanych w ramach wystawy

Panie z Koła Rękodzieła z Orzecha – za prowadzenie Cekusiowej kawiarenki
Wolontariusze – bez Was nie dalibyśmy rady!