Wystawa czasowa 2020

Jacek Rykała – Czarne słońce

23. Mai - 12. Juli 2020

Wystawa – prezentowana w ramach cyklu Wiosenne ASPiracje  – ma charakter retrospektywny. Zostaną na niej pokazane najważniejsze prace prof. Jacka Rykały z okresu ostatnich 20 lat, ale około 1/3 obrazów to obrazy nowe, w tym prezentowane po raz pierwszy właśnie na wystawie w Centrum.

Fot. Magdalena Zaton

Twórczość Jacka Rykały nosi cechy realizmu magicznego. Interpretatorzy często na pierwszym planie umieszczają poczucie braku, nieobecności i opuszczenia oraz osobistą traumę malarza, jako inspirację dla pisania tych inkrustowanych strzępkami realnej rzeczywistości palimpsestów. Dodatkową atrakcję stanowi ich trójwymiarowość, uwypuklająca intencję łączenia różnych perspektyw czasowych i przestrzennych. Kreatywność Rykały wychodzi daleko poza obszar szeroko rozumianego malarstwa. Sam Autor swoje wielkoformatowe obrazy nazywa „obiektami”, będącymi kolażem malarskiego studium pejzażu miejskiego i archiwalnych fotografii, wtopionych w surowe ramy i drewniane obudowy. Wiele elementów kolaży, np. numery domów, tabliczki z nazwami ulic oraz inne przedmioty zostały przez prof. Rykałę kupione na targach staroci. Zdjęcia pochodzą m.in. z archiwum rodzinnego.

O AUTORZE

Malarz, poeta, reżyser, dramaturg. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie Wydział Grafiki w Katowicach w 1976 r. Jest profesorem zwyczajnym. Na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach prowadzi Pracownię Malarstwa. (…) Dzieła Jacka Rykały prezentowane na całym świecie w ponad 50 wystawach indywidualnych i 250 zbiorowych, kilkudziesięciu targach sztuki (Art Frankfurt, Art Köln, Art Chicago i innych). Jako jeden z niewielu artystów miał za życia indywidualną wystawę w Muzeum Narodowym w Krakowie (2002). Informacje o wystawach i nagrodach Jacek Rykała jest laureatem autorskiego projektu Centrum Kultury Śląskiej „Twórcy Kultury Śląskiej” 2018.