Spotkania | Spotkania edukacyjne

Jak ziarno w glebę

10 grudnia 2013

Na prośbę nauczycieli z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim we wtorek 12 grudnia 2013 r. w pałacu w Nakle Śląskim uczniowie I klas o profilu weterynaria i architektura krajobrazu spotkali się z Krzysztofem Millerem, aby porozmawiać o wystawie „Twórcy kultury śląskiej” i kulturze.

Bo rzeczywiście, znany tarnogórski fotograf i operator filmowy jak mało kto potrafi mówić o potrzebie szerzenia kultury i z tą kulturą obcowania. Bez wątpienia takie rozmowy są młodzieży potrzebne, na co nadmiernie obciążonej materiałem do „przerobienia” szkole często po prostu brakuje czasu. Bo dzisiaj, w dobie powszechnego dostępu do informacji powino się nade wszystko (jak to określił Miller) wzbudzać pasję, potrzebę szukania w życiu piękna i ładu. A przecież jak się młodym ludziom nie wpoi przekonania, że warto być „kulturalnym”, to nasze „dorosłe” życie straci coś niezwykle cennego, a może w ogóle utraci sens.
Dlatego cieszy to, że w ZS CKR docenia się wagę takiej pozalekcyjnej edukacji. Bo chyba nie tylko z powodu bliskiego sąsiedztwa Centrum Kultury Śląskiej gości uczniów tej szkoły już nie po raz pierwszy (poprzednio dużym powodzeniem cieszyła się wystawa młodopolskich rysunków Wojciecha Weissa).

W czasie dzisiejszego spotkania Krzysztof Miller opowiedział uczniom i towarzyszącym im nauczycielkom, inicjatorkom tych wypraw Ilonie Lubos i Justynie Ostrowskiej, o swojej wystawie (jej współautorem jest także Marek Wesołowski) i o swojej wielkiej życiowej pasji, jaką jest fotografia. Mówił, czym jest kultura w dzisiejszych czasach, w jaki sposób szukać w życiu piękna, radości i ładu. Ku jego zadowoleniu znalazł w młodzieży, przynajmniej w jej części, co już jest sukcesem, partnerów godnych interesującej dyskusji. – Gdyby takich spotkań było więcej, pobudziłoby to młodych do myślenia – uważa niezmordowany w swej misji fotograf. Można tylko dodać do tego, że jak się będzie uparcie rzucać ziarno w glebę (żeby użyć akurat rolniczego porównania), to w końcu coś z tego wykiełkuje. Tej świadomości w ZS CKR nie brakuje i zapewne dlatego wizyty w Pałacu w Nakle Śląskim już weszły do edukacyjnego kanonu tej szkoły.