Temat samorządów oraz roli i znaczenia powiatów zdominował inauguracyjne spotkanie Klubu Pochwała Inteligencji na Górnym Śląsku, którego gościem był Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego oraz współtwórca reformy samorządowej w 1999 r. Spotkanie przygotował i poprowadził Kamil Łysik, a pojawili się na nim m.in. starosta Lucyna Ekkert, były wojewoda śląski Wojciech Czech oraz dyrektor Pałacu w Rybnej Adam Morawiec.
Jerzy Stępień zdecydowanie opowiedział się za silnym powiatem, który jego zdaniem pełni ważną funkcję kulturotwórczą, ale obecnie nie posiada wystarczających środków na realizację zadań związanych z kulturą i edukacją. (Stanowisko to w całości podzieliła w swym wystąpieniu starosta Lucyna Ekkert.) Dużo uwagi sędzia poświęcił aspektom historycznym oraz ewolucji roli powiatu w okresie powojennym, szczególnie ciekawa była jego opinia na temat reformy administracyjnej z 1975 r., jego zdaniem jedynie pozornej. Opowiedział także, jak przed 1989 r. po stronie opozycji rodziły się różne koncepcje samorządności w wolnej Polsce i jak przygotowywano reformę w 1990 r. – kwestia powiatów budziła wtedy wielkie emocje.
Ciekawe, rzeczowe i wartkie spotkanie z Jerzym Stępniem oraz niezła frekwencja (około 25 osób) dobrze wróżą kolejnym tego typu przedsięwzięciom Klubu Pochwała Inteligencji na Górnym Śląsku. Przypominamy, że jego formuła zakłada twórczą wymianę poglądów z osobistościami świata kultury, nauki i życia publicznego w ramach spotkań ponad podziałami politycznymi, otwartych dla każdego, kogo ciekawią kwestie tradycji, historii, estetyki i kultury. Następne zaplanowane jest na listopad i już teraz serdecznie na nie zapraszamy.
A sam Jerzy Stępień z pewnością będzie bardzo miło wspominać pobyt w Centrum Kultury Śląskiej także z bardziej osobistej przyczyny, spotkał się tu bowiem z mieszkającym w Tarnowskich Górach kolegą, z którym jako osoba internowana spędził pół roku w jednej celi.
Zdjęcia: Renata Głuszek, Adam Telisz.