Wystawa czasowa 2024

Jolanta Knapek „W przestrzeniach żywiołów”

WYSTAWA MALARSTWA
23 lutego - 31 marca 2024

O WYSTAWIE

[…] Temat przestrzeni żywiołów odnosi się w moim rozumieniu nie tylko do natury, ale i procesów życia wewnętrznego. Sam akt tworzenia jest dla mnie żywiołem. Język malarski to głównie świat barw, który był zawsze dla mnie fascynującym, magicznym obszarem, generowanym z pokładów emocji i indywidualnego doświadczenia, gdzie przypadek wiąże się z empirią, a eteryczność i delikatność z chropowatą teksturą materii. Moje prace obejmują tę sferę obcowania z naturą, która daje mi uczucie bezpieczeństwa, pozwalając odnaleźć harmonię z Wszechświatem.[…]

Jolanta Knapek

[…] Jolanta Knapek w swoich pracach podejmuje próby interpretacji złożonej struktury świata, zarówno natury żywiołów jak i ludzkiego bytowania. Metaforyczne obrazy przekazywane w mitologiach, religijnych czy filozoficznych traktatach ujawniają swoją wciąż żywą dla wyobraźni ludzkiej inspirującą moc. Człowiek zdeterminowany doświadczaniem świata w jego tajemniczej istocie, nieogarnionej wielkości kosmosu, nieodgadnionych sił przyrody i własnego istnienia znajduje w symbolice obrazów możliwość ujęcia językiem sztuki tego co niewyrażalne i niedostępne. Podstawowe pojęcia: życia i śmierci, istnienia i przemijania, początku i końca, poszerzają obszar odniesień i artystycznych refleksji autorki o przestrzeń wszechświata, żywiołów kosmosu, tyle fascynujących co nie do ogarnięcia ludzkim umysłem. […]

Prof. Elżbieta Kuraj
Instytut Sztuki Wydział Artystyczny w Cieszynie
Uniwersytet Śląski w Katowicach
(fragment recenzji, Cieszyn, 2018)

O AUTORCE

dr Jolanta Knapek – absolwentka Edukacji Artystycznej Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, specjalność – malarstwo sztalugowe.

W 2019 roku pod opieką promotorską prof. Elżbiety Kuraj zrealizowała przewód doktorski w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk pięknych.

W latach 2009 – 2018 Jolanta Knapek brała udział w licznych wystawach zbiorowych malarstwa i emalii artystycznej w Polsce, Czechach i Francji.

Twórcze poszukiwania J. Knapek skupiają się wokół eksploracji przestrzeni żywiołów, odsłaniając bogactwo, oraz złożoność tematu. Istota żywiołów, ich zmienność, nieposkromiona siła i łagodne piękno, ich dualistyczna natura, są niezmiennie tym, co stanowi źródło inspiracji, z czym Autorka podejmuję dialog, i poddaje analizie.