Milczący język zdarzeń

Wernisaż wystawy malarstwa Marty Czarneckiej-Tokarz

Termin wystawy: 10.09 – 21.11.2021

Sponsorzy projektu:

   

O AUTORCE

„Marta Czarnecka-Tokarz (ur. 25 czerwca 1991 r.) – mieszka i pracuje w Tarnowskich Górach. W 2015 r. obroniła z wyróżnieniem dyplom magisterski w pracowni malarstwa prof. Ireneusza Walczaka. W 2021 r. otrzymała tytuł doktora sztuk plastycznych. Wystawa prezentowana w Centrum Kultury Śląskiej przedstawia w dużej mierze obrazy będące częścią pracy doktorskiej, czyli składową serii prac malarskich pt. „Symbiotyczne obiekty-zdarzenia”. 

O WYSTAWIE

„Moja praca twórcza jest próbą zapisu autobiograficznych wydarzeń. Korzystając ze swoich fotografii, przenoszę na płótno przedmioty i fragmenty różnych przestrzeni, tworząc z nich jeden, wielowarstwowy obraz. Można po­wiedzieć, że ze względu na podejmowany temat to przedłużenie tradycji ma­larstwa martwych natur. Jednak namalowane obiekty-zdarzenia to nomady, uchwycone w ich wiecznym przepoczwarzaniu, które nie istnieją, lecz wydarzają się. Zilustrowanie konkretnego przedmiotu polega na poszukiwaniu punktów wspólnych z innymi fragmentami zarejestrowanymi na fotografiach, a także na podążaniu za kolejnymi śladami zdarzeń, nieco na wzór derridiańskiej różni (différance) czy deleuzjańskiego kłącza (rhizome). Cały proces malowania wynika z takiej konkluzji, że postrzegany świat jest ciągły, mno­gi, ruchomy, pozbawiony granic i wielopłaszczyznowy, a fotorealistyczne re­produkowanie jego poszczególnych, zatrzymanych klatek/kadrów paradoksalnie może mieć niewiele wspólnego z prawdziwym odczuwaniem rzeczywistości. Formy zanotowane na płaszczyźnie płótna można przy­równać do wiecznie rozrastających się bytów; nieprzewidywalnych i żywych organizmów, posługujących się niezrozumiałym kodem, tworzących harmonijne układy oraz wykazujących symbiotyczne właściwości. Pierwotnie sztuczne, wytworzone przez człowie­ka przedmioty zaczynają swoim wyglądem przypominać strukturę biologiczną. Odtwarzane kształty obrastają włoskami, odsłaniają swoje wnętrzności, zy­skują szklistą, cielesną i amorficzną budowę; zaczynają żyć własnym życiem.”

Wydarzenie odbędzie się z zachowaniem obowiązujących w dniu wydarzenia obostrzeń i przepisów sanitarnych.

Data

10/09/2021
Expired!

Czas

18:00

Koszt

Wstęp wolny
Kategoria

Organizator

Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim
Email
biuro.cekus@gmail.com

Następne wydarzenie