Oferta edukacyjna

Kobieta w Twórczości Beaty Ewy Białeckiej

LEKCJA MUZEALNA

Zapraszamy do udziału w wyjątkowej lekcji muzealnej poświęconej malarstwu Beaty Ewy Białeckiej, polskiej artystki znanej z unikalnego podejścia do przedstawiania kobiet w sztuce. W ramach zajęć muzealnych przyjrzymy się różnorodnym zagadnieniom, które pozwolą uczestnikom zgłębić wielowymiarowość kobiecego wizerunku w twórczości Artystki.

Ikona. lekcja muzealna -sztuka.

LEKCJA MUZEALNA

10 zł/os.

45-50 min.

Główne punkty lekcji:

  1. Kobieta jako Obiekt Rozważań Filozoficznych – nawiązania Beaty Ewy Białeckiej do nurtów filozoficznych definiujących pozycję i rolę kobiety w społeczeństwie.
  2. Inspiracje europejską tradycją malarską widoczne w malarstwie B.E. Białeckiej – omówienie stylów oraz tematyki zaczerpniętych z dzieł wielkich mistrzów.
  3. Tematyka mitologiczna w obrazach Beaty Ewy Białeckiej – zbadanie, w jaki sposób Białecka interpretuje mity i legendy w swoich obrazach.
  4. Kobiety Święte i Fenomen Świętości w twórczości B. E. Białeckiej.
  5. Obrazy Trumienne – przedstawienie specyficznego motywu obrazów trumiennych w twórczości Artystki.
  6. Twórczość Beaty Białeckiej między sacrum a profanum – analiza wpływu kultury masowej na twórczość Artystki.

Lekcja jest dostosowana do potrzeb różnych grup wiekowych i poziomów wiedzy.


REZERWACJA TELEFONICZNA
tel. 505 802 207 | 32 441 60 28

GODZINY ZWIEDZANIA DLA GRUP
poniedziałek-piątek: 9.00-15.00

WSTĘP
bilet grupowy: 10 zł/osobę | przewodnik: 50 zł

Możliwy poczęstunek – 7 zł/os. (ciepły napój + słodka przekąska)