Konferencja

Konferencja o palimpsestowości

21 października 2016

W dniach 19-20 października 2016 r.w Centrum Kultury Śląskiej odbyła się konferencja naukowa z cyklu „Światoobrazy – miejsca i przestrzenie”, zorganizowana przez Komisję Historycznoliteracką PAN Oddział w Katowicach, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej UŚ, Zakład Teorii i Historii INoKiSI UŚ oraz Centrum Kultury Śląskiej. Tematem konferencji była „Palimpsestowość miejsc i przestrzeni”.

Celem konferencji był namysł nad podstawowymi dla doświadczeń człowieka kategoriami kulturowymi miejsca i przestrzeni – zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym. Witając gości, swoimi refleksjami podzielił się dyrektor Stanisław Zając. Jego doświadczenia w tej dziedzinie są bardzo bogate. Obejmując w 2013 r. Centrum Kultury Śląskiej, instytucję stwarzaną przez niego od podstaw, musiał niejako „zatrzeć ślady” po poprzednikach (działająca w pałacu w Nakle Śląskim od lat 40. szkoła rolnicza, Galeria „Barwy Śląska”) i stworzyć dla tego miejsca nową tożsamość. Dyrektor zapoznał zebranych z programem Centrum i zaprosił na najbliższe imprezy, po czym przybyli z Katowic naukowcy rozpoczęli obrady.

W konferencji udział wzięło 13 referentów (reprezentujących Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Opolski, Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach i Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim), 6 panelistów (z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej i University of British Columbia w Kanadzie), jak również dyskutanci i słuchacze (w tym pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, członkowie Komisji Historycznoliterackiej PAN Oddział w Katowicach oraz pracownicy Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim). W pierwszym dniu konferencji referaty i dyskusje koncentrowały się wokół problematyki miejsca i przestrzeni oraz palimpsestu jako pojęcia operacyjnego. Dyskutując o kwestiach tożsamościowych, jak i wielokulturowości badanych obszarów, odwoływano się do wiedzy o historii, komunikacji, literaturze, mediach, architekturze, scenografii teatralnej i muzyce. W drugim dniu, w którym dominowały tematy literaturoznawcze, wiodące w reportażową podróż po współczesnej Polsce, ale też „w głąb hałdy” lub do miejsc pamięci czy miejsc autobiograficznych, specjalnym gościem konferencji był Andrzej Busza, poeta polsko- i anglojęzyczny, emerytowany profesor University of British Columbia w Kanadzie, znawca twórczości Josepha Conrada.