Konferencja

Konferencja „Szlachta – przemysł – inwestycje”

25 listopada 2019

21 listopada 2019 r. w Centrum odbyła się 2. część konferencji „Szlachta – przemysł – inwestycje”, organizowanej wspólnie przez Muzeum Śląskie, Centrum Kultury Śląskiej oraz Komisję Historii Śląska Polskiej Akademii Umiejętności (stacja Katowice). W imprezie udział wziął Patron Honorowy hrabia Hans Ulrich Schaffgotsch, którego babką była hrabianka Zofia Henckel von Donnersmarck, córka hrabiego Edwina, 3. właściciela pałacu w Nakle Śląskim. Starostwo powiatowe reprezentował wicestarosta Sebastian Nowak.

Celem konferencji było ukazanie powiązań szlachty z przemysłem w różnych jego aspektach, np. kwestia własności przemysłu, kwestia nobilitacji działalności przemysłowej, związków między światem robotników i szlachty, wpływu dawnych rodów szlacheckich na rozwój nowych gałęzi gospodarki oraz wpływ przemysłu na powstawanie nowej szlachty. Witając gości, dyrektor Stanisław Zając powiedział, że pomysł zorganizowania takiej konferencji w Centrum zrodził się już w 2013 r., w początkach jego działalności: – Już kiedy obejmowałem funkcję dyrektora, pragnąłem prowadzić tu działalność naukową. Dodał także, że jest to drugie wydarzenie organizowane wspólnie z Muzeum Śląskim i Polską Akademią Umiejętności.

Jak zgodnie podkreślają uczestnicy konferencji, także ci spoza środowisk naukowych, poruszone na niej tematy były nie tylko bardzo ciekawe, ale także zaprezentowane w bardzo atrakcyjny sposób (zaplanowana jest publikacja z wszystkimi prelekcjami).  Poniżej lista prelegentów oraz przedstawione przez nich zagadnienia:

  • dr Zdzisław Janeczek (PAU) – „Gospodarstwo rachunkowe” i dobre gospodarowanie na przełomie wieków XVIII i XIX w świetle dokumentacji księcia Konstantego Lubomirskiego z Jurcewa.
  • Aleksander Nowacki – Huta „Laura” w Siemianowicach Śląskich. Próba odtworzenia pierwotnego wyglądu założenia,
  • Zbigniew Pawlak (Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej) – Kopalnia Srebra koło Tarnowskich Gór, od Redena do UNESCO,
  • Bogdan St. Kasprowicz (Instytut Lwowski w Warszawie) – Arystokracja śląska pochodzenia polskiego w procesie industrializacji Górnego Śląska,
  • dr Karol Makles (Uniwersytet Śląski) – Wizjonerzy, biznesmeni czy patrioci? Inicjatywy kulturalne i gospodarcze szlachty na kresach
  • dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki – Rzekomy Portret hrabiego Redena ze zbiorów Muzeum w Gliwicach.

W czasie konferencji nastąpiła symboliczna uroczysta prezentacja kopii portretu pierwszej żony hrabiego Hugona I Henckel von Donnersmarcka – hrabiny Laury von Hardenberg, z udziałem hrabiego Hansa Ulricha, prapraprawnuka Laury. Obraz jest własnością Centrum.

Bardzo wysokie noty od organizatorów i uczestników Centrum otrzymało za organizacyjną stronę tego spotkania.

Zdjęcia: Magdalena Zaton