Edukacja

Lekcja simulacrum

Wystawę “Simulacrum?” prof. Ireneusza Walczaka odwiedzili dziś uczniowie klasy medialno-prawnej z II Liceum Ogólnokształcącego im. Staszica w Tarnowskich Górach. Nie było to jednak zwykłe zwiedzanie, ale lekcja, świetnie poprowadzona przez dyrektora liceum Kazimierza Sporonia w towarzystwie prof. Sylwii Koj, w czasie której licealiści interpretowali obrazy prof. Walczaka w kontekście “simulacrum”. W programie nauczania tego profilu znajduje się bowiem analiza dzieła plastycznego i filmowego. – Dzisiejsza młodzież jest bardzo otwarta na obrazy – uważa dyrektor Sporoń. Uczniowie starali się nie tylko zobaczyć, jak prof. Walczak buduje swój obraz Śląska, ale także odgadnąć znaczenie śląskich słów zamieszczonych w jego pracach. Na wystawie “10 wizji Raju” porównywano różne motywy zaprezentowanych tu dzieł (wąż, rajska jabłoń) i odgadywano ich symbolikę.