Spotkania edukacyjne

Lekcje historii

14 marca 2017

Centrum Kultury Śląskiej zaprasza szkoły na lekcję historii związaną z przedwojennymi dziejami Górnego Śląska, a konkretnie z jego podziałem na część polską i niemiecką. W bardzo interesujący sposób pokazuje to wystawa Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej „Na granicy. Rzecz o Górnym Śląsku w 95. rocznicę podziału”, prezentowana w Centrum do 15 kwietnia 2017 r. Ekspozycja pozwoli uświadomić młodym ludziom m.in., że w latach 1922-1939 poruszanie się po tym regionie wymagało paszportu!
„Na granicy. Rzecz o Górnym Śląsku w 95. rocznicę podziału” to opowieść o codziennym życiu mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego, a zarazem swego rodzaju podróż w czasie. Na olbrzymich mapach pokazany został przebieg linii granicznej, a na planszach ze zdjęciami można zobaczyć, jak wyglądała ona w skali lokalnej, w konkretnych miejscach – i jak te miejsca (drogi, budynki straży granicznej czy urzędy celne) wyglądają dziś. Uzupełnieniem bogatego materiału zdjęciowego i opisów są rekonstrukcje przejść granicznych oraz słupa granicznego.

Lekcje prowadzą pracownicy Centrum (45 min), a dodatkowo oferujemy zwiedzanie pałacu (45 min).

Wymogi:
– liczebność grupy – 25 uczniów + opiekun
– koszt lekcji i zwiedzania (łącznie) – 2 zł od osoby
Termin odbycia lekcji należy zgłosić telefonicznie pod nr 32 441 60 28 w. 103 – osoba odpowiedzialna: Janusz Szwajnoch.