Wystawa czasowa 2014

Ludowa Madonna w kaplicy

Otwarcie 22 października 2014 r. wystawy „Najświętsza panienka w sztuce ludowej”, prezentującej eksponaty ze zbiorów Działu Etnografii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, było dla Centrum Kultury Śląskiej dniem szczególnym. Ta właśnie ekspozycja oznacza bowiem podwójną inaugurację. Po pierwsze – rozpoczęcie dobrej i stałej współpracy z Muzeum Górnośląskim oraz Muzeum Śląskim w Katowicach, którego dyrektor Alicja Knast była obecna na wernisażu. Po drugie – pierwszej tematycznej wystawy doczekała się dawna kaplica Donnersmarcków, wnętrza której wraz z pokazywanymi obrazami i figurkami Madonny tworzą bardzo harmonijną całość.
Inspiratorką wystawy jest radna Sejmiku Śląskiego Barbara Dziuk, która także aktywnie włączyła się w organizację uroczystości jej otwarcia. Przygotowania nie były sprawą łatwą, o czym opowiedziały zebranym gościom pracownice Działu Etnografii Anna Grabińska-Szczęśniak oraz kurator wystawy Urszula Batko. Z ponad 450 eksponatów trzeba było wybrać około 40, dokonując selekcji pod kątem ich reprezentatywności. Są zatem wśród nich obrazy (kopie znanych dzieł w wykonaniu artystów ludowych), rzeźby, medaliki, różańce, a nawet kafel. Sporą trudność sprawiło rozmieszczenie tych eksponatów w niewielkiej kaplicy, ale – jak podkreślił dyrektor Stanisław Zając (bardzo zadowolony z rozpoczęcia współpracy z Muzeum Górnośląskim/Śląskim) – doświadczenie i zmysł artystyczny pań z Działu Etnografii zaowocowały bardzo udaną i efektowną aranżacją.
Zanim jednak goście wernisażu udali się na jej zwiedzanie, wysłuchali wspaniałego koncertu „Dotyk duszy” w wykonaniu Ewy Urygi, która specjalnie na tę okazję wybrała repertuar o charakterze religijnym i kontemplacyjnym. Tak brawurowo zaśpiewała utwory gospel, „Modlitwę” Bułata Okudżawy, biblijny psalm i szesnastowieczne „Ave Maria”, że publiczność – bijąc brawa na stojąco – wymusiła bis.
„Najświętsza panienka w sztuce ludowej” będzie prezentowana w kaplicy do 2 lutego 2015 r.