Wystawa czasowa 2021

Marta Czarnecka-Tokarz „Milczący język zdarzeń”

„Moja praca twórcza jest próbą zapisu autobiograficznych wydarzeń. Korzystając ze swoich fotografii, przenoszę na płótno przedmioty i fragmenty różnych przestrzeni, tworząc z nich jeden, wielowarstwowy obraz. Można po­wiedzieć, że ze względu na podejmowany temat to przedłużenie tradycji ma­larstwa martwych natur. Jednak namalowane obiekty-zdarzenia to nomady, uchwycone w ich wiecznym przepoczwarzaniu, które nie istnieją, lecz wydarzają się. Zilustrowanie konkretnego przedmiotu polega na poszukiwaniu punktów wspólnych z innymi fragmentami zarejestrowanymi na fotografiach, a także na podążaniu za kolejnymi śladami zdarzeń, nieco na wzór derridiańskiej różni (différance) czy deleuzjańskiego kłącza (rhizome). Cały proces malowania wynika z takiej konkluzji, że postrzegany świat jest ciągły, mno­gi, ruchomy, pozbawiony granic i wielopłaszczyznowy, a fotorealistyczne re­produkowanie jego poszczególnych, zatrzymanych klatek/kadrów paradoksalnie może mieć niewiele wspólnego z prawdziwym odczuwaniem rzeczywistości. Formy zanotowane na płaszczyźnie płótna można przy­równać do wiecznie rozrastających się bytów; nieprzewidywalnych i żywych organizmów, posługujących się niezrozumiałym kodem, tworzących harmonijne układy oraz wykazujących symbiotyczne właściwości. Pierwotnie sztuczne, wytworzone przez człowie­ka przedmioty zaczynają swoim wyglądem przypominać strukturę biologiczną. Odtwarzane kształty obrastają włoskami, odsłaniają swoje wnętrzności, zy­skują szklistą, cielesną i amorficzną budowę; zaczynają żyć własnym życiem.”

O AUTORCE

Marta Czarnecka-Tokarz (ur. 25 czerwca 1991 r.) – mieszka i pracuje w Tarnowskich Górach. W 2015 r. obroniła z wyróżnieniem dyplom magisterski w pracowni malarstwa prof. Ireneusza Walczaka. W 2021 r. otrzymała tytuł doktora sztuk plastycznych. Wystawa prezentowana w Centrum Kultury Śląskiej przedstawia w dużej mierze obrazy będące częścią pracy doktorskiej, czyli składową serii prac malarskich pt. „Symbiotyczne obiekty-zdarzenia”. 

Trzy abstrakcyjne obrazy wiszące na ścianie.
Siedem abstrakcyjnych obrazów w różnych rozmiarach wiszących na ścianie.
Sala z sufitem mozaikowym. Na ściamie z lewej strony dwa duże obrazy abstrakcyjne oraz trzy małe. Na scianie prostopadłej duży obraz abstrakcyjny. W tle otwarte drzwi do kolejnej sali i widoczne na ścianie dwa obrazy w jasnych kolorach.
Opis filmu „Milczący jezyk zdarzeń” – pobierz
Opis filmu Marta Czarnecka-Tokarz o wystawie „Milczący język zdarzeń” – pobierz

Sponsorzy projektu: